เลขาฯ พรรค ปช. จี้ รบ. เปิดด่าน จชต. พัฒนา”ตากใบ” เป็นเมืองต้นแบบ

16

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯพรรค ประชาชาติ ห่วง จชต. โดยเฉพาะ คนชายแดนตากใบปิดด่าน 2 ปีกระทบหนัก จี้ รบ.ต้องเปิดด่านชายแดน ควบคู่เปิดสนามบิน ย้ำประชาชาติพร้อมดันตากใบเป็นเมืองพัฒนาต้นแบบ

วันที่ 14 พ.ย.2564 ที่ จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ (ปช.) พร้อมด้วย นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2 และ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปิดด่านชายแดนพ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า อ.ตากใบและอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองชายแดนที่มีต้นทุนและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แต่เมื่อประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะมีผู้ประกอบอาชีพที่ยึดโยงกับมาเลเซียจำนวนมาก รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเปิดประเทศ ซึ่งการเปิดสนามบินก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ยังและยังไม่มีผลโดยตรงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเมืองชายแดนอย่างอำเภอตากใบและสุไหงโก-ลก รัฐบาลควรเปิดชายแดนควบคู่กันกับการเปิดสนามบิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน ที่มีการจับจ่ายใช้สอยระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรจัดงบประมาณในการพัฒนาเมืองชายแดนและมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน“ในอดีตเคยมีความตกลงกับประเทศมาเลเซียที่จะทำสะพานมิตรภาพที่สุไหงโก-ลกและตากใบ โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ออกแบบและมาเลเซียจะเป็นผู้ตรวจสลับกันไปมาระหว่างสองสะพาน แต่ยังไม่มีการผลักดันในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดว่าโครงการทั้งสองเป็นอันต้องพับเก็บไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปิดด่านชายแดน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงและนับวันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ โครงการต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟรางคู่ก็เป็นอันต้องหยุดชะงักไปแถมโครงการรถไฟรางคู่ที่จะมาถึงจังหวัดนราธิวาสถูกจัดให้เป็นโครงการสุดท้าย หรือ ในปี 2579 ที่จะถึงจึงทำให้การพัฒนาล่าช้าออกไป รถไฟมีความสำคัญเพราะเป็นกลไกหลักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำมาค้าขาย” พ.ต.อ.ทวี กล่าว และ ว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญและพัฒนาเมืองชายแดนให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญต้องเร่งรัดให้มีการสร้างทางรถไฟรางคู่เพื่อเชื่อมระหว่างนราธิวาสและหาดใหญ่และต้องไม่ทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนแบบ 2 มาตรฐาน ในขณะที่ฝั่งมาเลเซียมีรถไฟฟ้าจ่อมาถึงปาเสมัใกล้ชายแดนตากใบด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะขยายการขนส่ง การเปิดด่านชายแดนจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายระหว่างประเทศ มั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คงมีมาตรการเฝ้าระวังเป็นการเฉพาะพี่รอบคอบและไม่เกิดผลกระทบที่เสียหายแก่พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายในวงกว้าง”

“ตากใบเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในปี 2547 และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดแผลที่ฝังลึก สิ่งเดียวรัฐบาลควรทำและเยียวยาคือ การคืนความเป็นธรรมในทุกมิติและในระยะสั้น คือ การชดเชยการการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน และคืนความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การพัฒนาในมิติต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยการเมืองและกลไกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวตากใบต้องมีตัวแทนเป็นของตนเอง ร่วมกันกำหนดอนาคต เพราะการเมืองจะทำให้คนจนและคนรวยมีความเท่ากัน เพราะในวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคะแนนของคนรวยและคนจนจะเท่ากัน 1 สิทธิ์ 1 เสียง และ ถือเป็นเสียงที่มีเกียรติยศและเป็นสิทธิ์โดยชอบ” เลขาธิการ ปช.กล่าว