กอ.รมน.อยุธยา ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจาก ปัญหาอุทกภัย

27

กอ.รมน.อยุธยา พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำคณะเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอุทกภัย ที่ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 11.30 น. ที่มัสยิดอะห์มาดียะห์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอกภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันเอกอนันต์ รื่นพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว ฯ ประสานกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย นายประเสริฐ เทศงามถ้วน ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ , ศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายคมสัน สุหร่าย รองประธานฝ่ายฯ และ ชมรมมุสลิมเทคโนโลยีบางกะปิ ได้นำข้าวสาร/อาหารแห้ง/น้ำดื่ม จำนวน 160 ชุด และ สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 10 ตัว ไปมอบให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวงฯ ประกอบด้วย ชุมชนมัสยิดเนี๊ยะห์มาตุ้ลเลาะห์ , ชุมชนมัสยิดกอดีรียะห์ ,ชุมชนมัสยิดอะห์มาดิยะห์ และชุมชนมัสยิดคอยรียะห์ ทั้งนี้มีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ท่านอิหม่ามประดิษฐ์ รัตนโกมล รวมทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของกองทัพบก จำนวน 10 นาย มาช่วยปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย สำหรับพื้นที่ตำบลพระยาบันลือมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมกว่า 1,000 ครัวเรือน ความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับนั้น เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่ม น้ำจากสายต่างๆ ที่มาจากอำเภอบางซ้าย อำเภอเสนา จะลงมาที่คลองพระยาบันลือ ซึ่งคลองพระยาบันลือจะเป็นสายเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำท่าจีน ตอนนี้น้ำในคลองพระยาบันลือยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ และในพื้นที่นาก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านประตูน้ำไม้ตราปัจจุบันอยู่ในระหว่างระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเล คาดการณ์ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ต้องขอชื่นชมผู้นำศาสนาโดยเฉพาะท่านประธานประดิษฐ์ รัตนโกมล ตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต่างได้ผนึกกำลังลงแรงระดมเครื่องสูบน้ำหลายตัว ยอมร่วมเสียสตุ้งสตางค์มากกว่าห้าหมื่นบาทเป็นค่าน้ำมันสูบน้ำออกจากพื้นที่เรือกสวนไร่นา อีกทั้งต้องขอขอบคุณท่าน ดร.ธวัชชัย นิมา กำนันคนดัง มีตำแหน่งเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลาดบัวหลวงและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียสละนำรถแบคโฮส่วนตัว 2 คัน มาบริการรับใช้ประชาชนทำคันกั้นน้ำท่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างดียิ่ง อันนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างเข็มแข็ง สะท้อนถึงความสำเร็จของชาวตำบลพระยาบันลือในด้านการเป็นแบบอย่างของชุมชนเข็มแข็งสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีการบริหารจัดการบูรณาการที่ดีร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบชุมชนแก่ชุมชนในตำบลอื่น ๆ ต่อไป