“หมอโอภาส” ขอ กลุ่ม “Hardcore” อย่าปฏิเสธรับวัคซีนโควิด ชี้ป้องกันเสียชีวิตได้

19

อธิบดีกรมควบคุมโรค วอน กลุ่ม “Hardcoure” อย่าปฏิเสธการฉีดวัคซีน ชี้ สามารถป้องกันการป่วยหนัก และ เสียชีวิตได้ ยืนยัน ไทยเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประมาณ 5-8 ล้านคนเท่านั้น

จากกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีจำนวนน้อยลงในช่วงหลัง ล่าสุด 19 พ.ย.2564 นพ.โอกาส การกวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุ คือ เราให้บริการกับประชาชนไปได้จำนวนมากแล้ว แต่จะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ ในจำนวนนั้น จะมีกลุ่มที่ปฏิเสธการรับวัคซีนด้วยเหตุผลต่างๆ และมีความยึดมั่นในความเชื่อตรงนี้ เป็นกลุ่ม Hardcore ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ก็เป็นหน้าที่ของเรา ในการระดมบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ไปชี้แนะข้อเท็จจริง ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆขอย้ำว่า การฉีดวัคซีนมีประโยชน์ ช่วยป้องกันการป่วยหนัก และป้องกันการสูญเสียได้จริง ส่วนที่บอกว่า มียอดตกหล่นไม่ได้รับวัคซีนที่ 11 ล้านคนนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข รับทราบตัวเลขมาตลอด และพยายามเร่งฉีดให้ครอบคลุม ปัจจุบัน ตัวเลขผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเหลือน้อยกว่า 11 ล้านแล้ว อาจจะเหลืออยู่ประมาณ 5-8 ล้านคน และ ตัวเลขนี้ จะน้อยลงทุกนาที เพราะเรามีการรุกฉีดถึงพื้นที่ ขอย้ำว่า ทางกระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญ คือ การเร่งฉีดวัคซีน ซึ่งเราดำเนินการเชิงรุกอย่างสุดความสามารถ ทั้งให้ความรู้ พร้อมกับรณรงค์ให้มารับวัคซีน ควบคู่ไปกับลงพื้นที่ไปให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

“สำหรับประชาชน ผมขอเรียนย้ำว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 คือ สิ่งที่จำเป็น หากท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับบริการ ขอให้ท่านอย่าปฏิเสธการรับวัคซีน เพราะวัคซีน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิต วัคซีนที่รัฐ นำมาให้บริการผ่านการรับรองโดย WHO และ อย.ของไทยแล้ว ขอให้ประชาชนสบายใจ” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว