“ศุภชัย” ข้องใจ !! ทำไมต้องยุบสภา หลัง รธน.ฉบับแก้ไข มีผล ยันต้องแก้กม.ลูกก่อน

35

“ศุภชัย ใจสมุทร” แกนนำ ภูมิใจไทย ถามลั่น ทำไมต้องยุบสภา ชี้ ขณะนี้ สภาฯยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องยุบ ระบุ ร่างกฎหมายลูก ยังไม่เริ่ม จะเข้าสภาได้อย่างไร

วันที่ 22 พ.ย.2564 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหลายฝ่ายจับตาดูว่า อาจมีการยุบสภาหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ว่า ทำไมต้องยุบ มีเหตุผลอะไร ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เหตุที่จะต้องยุบสภาคือ สภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป โดยอำนาจการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ในการยุบสภาก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาใช่หรือไม่ คำถามคือ วันนี้สภาฯ ไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องยุบ ส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเรื่องของระบบเลือกตั้งใหม่นั้น จะต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอีกสองฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ออกมา

“แม้รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีกฎหมายลูกที่จะสามารถรองรับได้ตามรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นต้องแก้กฎหมายลูกก่อน เมื่อแก้ไขกฎหมายลูกแล้ว กฎหมายจะมีผลยังไงต่อก็ยังไม่รู้ จึงยังไม่ถึงเวลาที่จะยุบสภา อีกทั้งอำนาจการยุบสภาก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ยุบ จึงสรุปว่าไม่มีเหตุที่จะต้องยุบสภาแต่ประการใด” นายศุภชัย กล่าว และเมื่อถามถึง ความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งและพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง นายศุภชัย กล่าวว่า “ยังไม่ทันร่างเลยจะเข้าสภาได้อย่างไร ซึ่งต้องว่ากันไปตามลำดับ เข้าสภายังไม่ทันเริ่มนับหนึ่งเลย วันก่อนตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลก็เพิ่งไปประชุมกันนัดแรกว่าจะมีการเสนอร่างเหล่านี้มา ยังไม่ทันเริ่มเลย จะให้เข้าสภาฯ แล้ว ใจเย็นๆ”

ส่วนต่อข้อถามถึง ความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งด้วยระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นายศุภชัย กล่าวว่า “ต้องไปถามภูมิใจไทย ตนยังไม่ได้ถามภูมิใจไทยว่าเขาว่าอย่างไร แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความพร้อมไม่พร้อม แต่กติกามันว่าอย่างไรก็ต้องว่าเป็นเช่นนั้น”