ศอ.บต. งัด เอกสารผู้ตรวจการแผ่นดิน แจง นายกฯ ยัน โครงการ จะนะ โปร่งใส

395

เลขาฯศอ.บต. ทำหนังสือชี้แจง นายกฯ หลังถูกร้องเรียน โครงการ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่จะนะ สงขลา ไม่โปร่งใส ยันทำตามขั้นตอน มีการเปิดรับฟังความเห็นปปช.ถูกต้อง พร้อมแนบความเห็น ผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบชัดเจน

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ทำหนังสือ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ผ่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อเท็จ การดำเนินในโครงการ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” หลังโครงการดังกล่าว ถูกร้องเรียนว่า สร้างความเดือดร้อนให้ปกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง กล่าวหาว่า ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียให้รอบด้านทั้งนี้ ได้แนบความเห็นของ รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงมาประกอบดังนี้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า ศอ.บต.ไม่ดำเนินการ เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียให้รอบด้าน ก่อนเปิดโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ทำให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้น

จากการแสวงหาข้อเท็จจริง ได้ความว่า กรณีดังกล่าว ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ในต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2563 โดย ศอ.บต. ได้จัดทำขึ้น ระหว่าง เม.ย.-ก.ค.2563 ผ่าน5ช่องทางคือ 

1 เว็บไซด์ http//www.public.com 2.การจัดประชุมย่อย 3.การแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ 4.สัมภาษณ์รายบุคคล และ 5.จัดเวทีแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา และ ได้ประกาศผลสรุปให้ทราบเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกฯ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548 แล้ว และ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่ปรากฏว่า ศอ.บต. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้น ปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 22(2) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2562