ข่าวดี !! ธนาคารออมสิน เปิด เงื่อนไข สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 5หมื่น-3 แสน

69

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพทาง www.gsb.or.th คาดช่วยคนตกงาน ขาดรายได้กว่า 75,000 ครัวเรือน มีทุนตั้งต้นประกอบอาชีพ

วันที่ 29 พ.ย.2564 หลังจาก ครม. อนุมัติให้ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องตกงานหรือขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” วงเงิน 5,000 ล้านบาท
ล่าสุด เป็นข่าวดีสำหรับประชาชน เมื่อ แบงก์ออมสิน ประกาศรายละเอียด “โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” และเริ่มเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้ประกอบอาชีพได้กว่า 75,000 ครัวเรือนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th
ติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือแนะนำวิธีการลงทะเบียน
วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท
เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตลอดอายุสัญญา
ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ อาทิ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
วงเงินกู้ 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน รวมทั้งไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ของผู้ประกอบการแต่ละประเภท ประกอบด้วย

1) ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
2) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th)
3) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่  GSB Contact Center โทร.1115