“นิด้าโพล” เผยประชาชนโหวต “ชัชชาติ” นำโด่ง! อยากเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

40

นิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม.” พบประชาชนโหวต “ชัชชาติ” นำโด่ง! อยากเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

วันที่ 5 ธ.ค.2564 เพจ “NIDA Poll – นิด้าโพล” หรือ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม.” ครั้งที่ 8
บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.
อันดับ 1 ร้อยละ 34.37 ระบุ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อันดับ 2 ร้อยละ 17.07 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
อันดับ 3 ร้อยละ 11.68 ระบุ ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 4 ร้อยละ 6.37 ระบุ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
อันดับ 5 ร้อยละ 6.15 ระบุ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
อันดับ 6 ร้อยละ 5.54 ระบุ น.ส.รสนา โตสิตระกูล
อันดับ 7 ร้อยละ 4.86 ระบุ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 9 ร้อยละ 2.88 ระบุ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO)
อันดับ 10 ร้อยละ 2.66 ระบุ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
อันดับ 11 ร้อยละ 2.20 ระบุ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อันดับที่ 12 ร้อยละ 1.37 ระบุ ผู้สมัครจากพรรคกล้า
อันดับ 13 ร้อยละ 1.21 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล
ร้อยละ 0.61 ระบุ อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่าผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคกล้า และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น