มติ 7-2 ศาลรธน.เชือด”สิระ เจนจาคะ”หลุดเก้าอี้ ส.ส. จัดเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน

108

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7-2 สั่งเด็ดขาดชี้เปรี้ยง ‘สิระ เจนจาคะ’ หลุดเก้าอี้ ส.ส.ทันทีปมคดีฉ้อโกงตั้งแต่ปี 2538 เดินหน้าจัดเลือกตั้งซ่อมภายในกรอบ 45 วัน

วันที่ 22 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัย เรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.เขตหลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) หรือไม่ ภายหลัง ส.ส.ฝ่ายค้านจำนวน 145 คน เข้าชื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขขาด จากรณีนายสิระเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2538 ว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 4 เดือน และให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายและริบสัญญาจะซื้อจะขาย โดย ส.ส.ผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องเห็นว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุด เป็นกรณีที่นายสิระเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้นายสิระเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของนายสิระ ทุกข้อไม่อาจรับฟังได้ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายในคดีดังกล่าวไม่เคยได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เคยถอนคำฟ้อง ดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวจึงถึงที่สุด นายสิระจึงเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลแขวงปทุมวัน ว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จึงเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) โดยให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งและเมื่อตำแหน่ง ส.ส.ของนายสิระว่างลง และต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับมติศาลรัฐธรรมนูญ 7 ต่อ 2 นั้นตุลาการเสียงข้างน้อยคือนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ที่เห็นว่าสมาชิกภาพของนายสิระไม่สิ้นสุดลง