มอ.ปัตตานี ปั้นแบรนด์ “PLA NARE” ส่ง ปลากะตักตากแห้ง ลุยตลาดจีน

33

นศ.มอ.ปัตตานี บูรณาการศาสตร์นำความรู้สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ปลากะตัก” ตากแห้ง กลุ่มประมงพื้นบ้านปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สร้างแบรนด์ “PLA NARE ” นำร่องขยายตลาดออนไลน์ ส่งออกไปจีน

ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ อาจารย์คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ Fish Win : การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งเพื่อส่งออกประเทศจีน กล่าวว่า จากปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการ Fish Win : การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งเพื่อส่งออกประเทศจีน เป็นหนึ่งใน 2 ของโครงการ Reinventing University วิทยาเขตปัตตานี

โดยมีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นางสาวมาณาล บาสอสิดิก คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวทรายนับ มาหิเละ นายอามีรุณ ขาเดร์ รัฐศาสตร์ นางสาวนูรุลมุมีนะห์ มะแซ นายมูฮัมหมัดอิรฟัน บินเจ๊ะมะ นางสาวซูฮัยร์ลา มะเซ็ง Mr.Ma Sitong Mr.Wu Lei คณะวิทยาการอิสลาม นายซอฟรอน เกงเลอมะ นายซอฟรอน แวดาโอะ นางสาวฟาตีฮะห์ ดือราแม นางสาวซัลวา ดอเล๊าะ นางสาวนูซีลา ติยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการเลือกชุมชนประมง ตำบลปะนะเระ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคือปลากะตักตากแห้ง
นอกจากนี้ยังจัดตั้งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง วิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งด้วยกระบวนการ Lean Canvas นำเสนอแนวทางการผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลากะตักตากแห้งและสร้างบรรจุภัณฑ์ อบรมการตลาดออนไลน์ การทดลองการขายออนไลน์

MR.Ma Sitong นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม กล่าวว่า ตนได้นำเสนอแนวคิดการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมุสลิมอยู่จำนวนมาก โดยได้จัดแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ การพัฒนาสูตรอาหารที่สอดคล้องกับรสนิยมของชาวจีน รวมทั้งการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้า สินค้าฮาลาลจากปะนาเระสามารถส่งออกไปยังตลาดมุสลิมจีนได้ โดยประเทศจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปลากะตัก แต่ต้องปรับปรุงส่วนผสมและรสชาติให้เข้ากับรสนิยมของคนจีนได้นางสาวทรายนับ มาหิเละ คณะรัฐศาสตร์ ได้สะท้อนการเรียนรู้จากโครงการว่า ได้ลงชุมชนจริง ได้พูดคุยกับกลุ่มแม่บ้าน ทำให้ได้เรียนรู้ปัญหาของชุมชน และแนวทางแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสายงานในสาขาวิชาที่เรียนอยู่แล้ว นอกจากนี้โครงการได้เชิญวิทยากรที่ทำเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ซึ่งได้ทำอยู่แล้ว ทำให้ได้รู้กระบวนการและเทคนิคของผู้ประกอบการออนไลน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดฮาลาลและตลาดในต่างประเทศนายซอฟรอน เกงเลอมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่ได้จากโครงการว่า ภูมิใจมากที่ได้เอาความรู้จากที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแม่บ้าน และได้ช่วยคิดค้นสูตรน้ำพริกปลากะตักร่วมกับวิทยากร อีกทั้งโครงการได้ทำการอบรมเรื่องมาตรฐานฮาลาล อย. และ GMP เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติมที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

นางสาวมาณาล บาสอสิดิก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้เล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาทักษะด้านภาษาของตนเองว่า ได้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากรต่างประเทศ ซึ่งทำให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ และตัวอย่างของการทำนวัตกรรมในยุตดิจิทัล นอกจากจะเปิดโลกทัศน์แล้ว ยังได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับทั้งวิทยากรและเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เรียนอยู่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับ Faculty of Business and Management จาก Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดยมี Assoc.Prof.Dr Jati Kasuma Ali ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมนานาชาติได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในการทำคลิปเพื่อส่งเข้าประกวดการแข่งขัน EDUCATIONAL DESIGN, GAMES, INVENTION & INNOVATION COMPETITION 2022 ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ