จากครูถึงศิษย์!! “พล.อ.บุญสร้าง” ย้อนความทรงจำ ภูมิใจที่ได้สอน “นักเรียนนายร้อยประยุทธ์”

45

จากครูถึงศิษย “พล.อ.บุญสร้าง” ย้อนความทรงจำ ที่สอน “นักเรียนนายร้อยประยุทธ์” เผยภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้ ชี้ ผ่านมาเกือบ50ปี เติบโตมาเป็นผู้นำกองทัพ และ ผู้นำประเทศ

วันที่ 16 ม.ค.2565 ที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุรุสภาได้มีพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ในรูปแบบผสมผสาน คือ ออนไซต์ แบบนิวนอร์มอล และออนไลน์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโส ของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ในรูปแบบออนไลน์ และวีดีโอคอนเฟอร์เร้น

ในส่วนครูของนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครูผู้สอนวิชากลศาสตร์ (Machanic) วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 พ.ศ.2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดย พล.อบุญสร้าง กล่าวว่า ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ไม่ลืมวันเวลาร่วมกันในรั้ว จปร. ในปี 2517 พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 4 และเป็นการสอนปีที่ 2 ในชีวิตการสอนของตน ตนสอนวิชากลศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาของวิศวกรรมเครื่องกล พล.อ.ประยุทธ์ เรียนกับตน 1 ปี นักเรียนนายร้อยประยุทธ์ เป็นลูกศิษย์ที่ตั้งอกตั้งใจเรียน มีความสนใจในวิชาการ มีสมาธิที่ดี เรียบร้อย และเป็นผู้ที่มีความอดทน

“ความทรงจำเกี่ยวกับนักเรียนนายร้อยแทบจะเหมือนกันหมด เพราะทุกคนทำอะไรเหมือนกันหมด ถ้าจะจำได้ก็เป็นนักเรียนที่มีความเรียบร้อยเป็นพิเศษ หรือบางคนอาจจะเกเรนิดหน่อย ก็จะจำได้ ผมจำ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ และเชื่อว่าอดีตผู้บังคับบัญชา และครูบาอาจารย์ของท่าน ก็จะรู้สึกเหมือนๆกัน คือ ภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้มาก เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นลูกศิษย์ที่ดี เวลาผ่านมาเกือบ 50 ปีมาแล้ว ท่านจบมาก็เป็นทหาร ในที่สุดได้มาเป็นผู้นำกองทัพ และได้มาเป็นผู้นำประเทศ” พล.อ.บุญสร้าง กล่าว และว่า

การเป็นครูเป็นอาชีพที่คิดว่าสำคัญที่สุดในโลก ไม่ว่าอยู่ตรงไหนหรืออยู่สังคมใด เพราะคือการสร้างคน ให้มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็ง เสียสละเพื่อส่วนรวม ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ปลูกฝังให้อยู่ในจิตใต้สำนึกของลูกศิษย์ให้ได้ ถ้าทำได้ ถ้าทุกคนในชาติมี บ้านเมืองจะไม่ตกต่ำ หากมีภัยพิบัติอะไรมาจะช่วยแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ