ผลการทดสอบกอรีภาคกลาง สายแข็งพาเหรดสู่รอบชิง งานเมาลิดกลาง

270

วันที่ 2 เมษายน ผลการทดสอบกอรี เขต2 รอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หัวหมากน้อย กรุงเทพมหานคร

……………………………………………………………
รุ่นประชาชน ชาย
ชนะเลิศ นายฮาฤทธิ์ (ฮาริส) พวงมณี
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคะแนน 83.50

รองชนะเลิศ1 นายชาติชาย (มูฮำหมัดชุกรี่) บัลบาห์ จังหวัดระยอง ได้รับคะแนน 83.00

รองชนะเลิศ2 นายวัฒนา (อับดุลอาซีซ) อาบีดีน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนน 83.00
……………………………………………………………
รุ่นประชาขนหญิง
ชนะเลิศ นางสาวกัลยาณี (ฮุสนา) มุมิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนน 82.50

รองชนะเลิศ1 นางสาวรัตนา (ฮามีดะห์) สะหะมาน จังหวัดอ่างทอง ได้รับคะแนน 82.00

รองชนะเลิศ2 นางสาวจิตตราภรณ์ (ฮุสนา) มิดดี้ จังหวัดชลบุรี ได้รับคะแนน 79.00
……………………………………………………………
รุ่นเยาวชนชาย
ชนะเลิศ นายศาสตรา ขำวิไล
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับคะแนน 82.50

รองชนะเลิศ1 นายณัฐนนท์ หมัดหวัง
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับคะแนน 80.50

รองชนะเลิศ2 นายจิรายุ ฉิมกุล
จังหวัดระยอง ได้รับคะแนน 80.50
……………………………………………………………
รุ่นเยาวชน หญิง
ชนะเลิศ น.ส.นริศรา จิ๊สมัน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคะแนน 79.50

รองชนะเลิศ1 น.ส.อารยา ขำวิไล
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับคะแนน 78.00

รองชนะเลิศ2 น.ส.อรยา อิบรอเฮม
จังหวัดนครนายก ได้รับคะแนน 77.50
……………………………………………………………

สำหรับนักกอรีและกอรีอะห์ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ1-2 ของรุ่นประชาชนและรุ่นเยาวชน จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายนนี้ต่อไป