อิหม่ามเฟาซันย้ำเยาวชนโครงการสานใจไทยต้องปรองดอง ระบุบรรพบุรุษพุทธ-มุสลิมร่วมสร้างชาติ

255

วันที่ 3 เมษายน เยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 370 คน ทั้งไทยพุทและมุสลิมได้เข้าเยี่ยมชมแลัรับฟังการบรรยายพิเศษที่ยิดต้นสนมีอืหม่ามพัฒนา (เฟาซัน) หลังปูเต๊ะ ให้การต้อนรับและอบรบ

ทั้งนี้ อิหม่ามเฟาซัน ได้บรรยายพิเศษ เน้นเรื่องความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องร่วมชาติที่บรรพชนมุสลิมไทยในอดีตร่วมปกป้องบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเอกภาพเสถียรภาพความมั่นคงให้กับสยามประเทศมาโดยตลอด