เด้งผกก.กรงปินัง เซ่นกลุ่มก่อความไม่สงบถล่มฐานจุดตรวจร่วม

1060

เมื่อวันที่ 4 เมษายน รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.กฤษฏา แก้วจันดี ผบก.ภ.จ.ยะลา มีคำสั่งที่ 478/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 สั่งการให้ พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ รรท.ผกก.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ไปปฏิบัติหน้าที่ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โดยในคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(4) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ.2552ข้อ 8(3) จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนดังนี้

1.พ.ต.อ.ปริวรรต ขวัญมานิจ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผกก.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา  2.พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 ไปปฏิบัติหน้าที่ ผกก.(สอบสวน)ภ.จ.ยะลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2560 เป็นต้นไป
รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งย้ายพ.ต.อ.รักชาติดังกล่าว คาดว่าสาเหตุมาจากกรณีคนร้ายกว่า 50 คนบุกโจมตีฐานจุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย ในตลาดบ้านกรงปินัง ตำรวจบาดเจ็บ 12 นาย ฐานจุดตรวจร่วม ได้รับความเสียหาย บ้านเรือนราษฎรพร้อมรถยนต์ของทางราชการและชาวบ้านได้รับความเสียหาย