สำเร็จเกินคาด การประชุมฟอรัม TIIF ที่อุซเบกิสถาน 2,500 คนจาก 56 ประเทศเข้าร่วม

238

ผลสรุปการประชุมฟอรัม Tashkent International Investment Forum (TIIF)

การประชุมฟอรัมการลงทุนนานาชาติครั้งที่ 1 ณ กรุงทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน (The 1st Tashkent International Investment Forum (TIIF)) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งการประชุมนี้กลายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่รวบรวมผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน รวมถึงมีนักลงทุนรายใหญ่และแขกผู้มีเกียรติจาก 56 ประเทศทั่วโลก

บรรยากาศภายในงานของการประชุมฟอรัมเป็นไปในทางเดียวกันกับโปรแกรมทางธุรกิจที่หลากหลาย เอื้อต่อการเจรจาเชิงความลับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ และการจัดตั้งผู้ติดต่อและหุ้นส่วนใหม่ๆ

ในระหว่างการประชุมฟอรัม รัฐบาลประเทศ อุซเบกิสถานได้ร่างรูปแบบเวกเตอร์สำหรับชุมชนธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเงื่อนไขที่สะดวกสบายและน่าดึงดูดที่สุดสำหรับนักลงทุน และเพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ภายในกรอบของการประชุมและงานต่างๆ ของฟอรั่ม การลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศถูกเปิดเผย ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของอุซเบกิสถาน รวมถึงประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อไป โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก กลไกการดึงดูดการลงทุน การเปิดเสรีการค้าและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจของประเทศ ขั้นตอนต่อไปในการทำให้อุตสาหกรรมของประเทศและทิศทางอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มาตรการ เพื่อพลิกโฉมภาคพลังงานในประเทศและเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน ประเด็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง

ผู้แทนจากรัฐบาล ภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้หารือถึงกลไกในการฟื้นฟูและกระตุ้นการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเร่งรัดในช่วงหลังโควิด-19 ลดความยากจน ควบคุมนโยบายการเงิน สนับสนุนธุรกิจ พัฒนาภาคการธนาคารและตลาดการเงิน

การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลในด้านการค้า เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม กีฬาและเยาวชนระหว่างสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เวทีการลงทุนอุซเบกิสถาน-จีน “ความร่วมมือทางอุตสาหกรรและโอกาสใหม่ ๆ ” จัดขึ้นที่เว็บไซต์ของฟอรัม เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มประเทศ ซึ่งมีหัวหน้าสถาบันการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ และพันธมิตรด้านการพัฒนาเข้าร่วม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฟอรัมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างแข็งขันและหารือเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือระหว่างการประชุมทวิภาคีและการเจรจา

นอกจากนี้ ยังการประชุมดังกล่าวควรค่าแก่การสังเกตความสำคัญเชิงปฏิบัติของเหตุการณ์ด้วย โดยภายหลังการประชุมฟอรัมเสร็จสิ้นนั้น มีการลงนามสัญญาและข้อตกลงการลงทุนกว่า 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การประชุมฟอรัม TIIF ครั้งนี้ถือเป็นเวทีการสื่อสารขนาดใหญ่เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศ และคาดการณ์ว่า เวทีนี้จะกลายเป็นเวทีถาวรสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่เศรษฐกิจของทั้งอุซเบกิสถานและภูมิภาคเอเชียกลางทั้งหมด ตลอดจนการระบุพื้นที่ที่น่าสนใจร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

Results of the Tashkent International Investment Forum

The 1st Tashkent International Investment Forum (TIIF) has completed its work in the capital. The event has become a large-scale business event that brought together more than 2 thousand participants – major investors and high-ranking guests from 56 countries of the world.

The atmosphere of the Forum, as well as its rich business program, favored a confidential dialogue, a constructive exchange of views and the establishment of new contacts and partnerships.

Through the Forum, the government of the country outlined for the international business community a vector for consistent work to create the most comfortable and attractive conditions for investors and to comprehensively deepen mutually beneficial partnerships with foreign partners and international organizations.

 

Within the framework of the panel sessions and events of the Forum, the investment and economic opportunities of various industries and regions of the country were revealed, the results achieved in the socio-economic reform of Uzbekistan, as well as priority areas for its further development, prospects for the development of regional and global trade relations, mechanisms for attracting investments, liberalization of trade and increasing the competitiveness of the national economy, further steps to industrialize the country and orient the industry towards the production of goods with high added value, measures to transform the domestic energy sector and switch to alternative energy sources, issues of strengthening the transport interconnectedness of the countries of the region and increasing their transit potential.

Representatives of government, business and expert groups discussed mechanisms for restoring and stimulating the accelerated development of economic activity in the post-COVID period, reducing poverty, regulating monetary policy, supporting business, developing the banking sector and the financial market.

The 5th meeting of the Intergovernmental Commission in the field of trade, economy, science and technology, culture, sports and youth between the Republic of Uzbekistan and the Kingdom of Saudi Arabia, the Uzbek-Chinese investment forum “Industrial cooperation. New Opportunities” was held on the sites of the Forum, as well as the Uzbekistan Country Platform, which was attended by the heads of international financial institutions, foreign government financial institutions and development partners. Also, the Forum participants actively exchanged views and discussed the prospects for cooperation during bilateral meetings and negotiations.

It is also worth noting the practical significance of the event – as a result of the Forum, a package of determined contracts and investment agreements worth $7.8 billion was signed. Preliminary agreements were also reached on the implementation of projects worth $3.5 billion.

TIIF, having declared itself as a large-scale communication platform for strengthening and developing interregional and international relations, has simultaneously become a powerful catalyst for intercountry and interregional investment and foreign economic cooperation. The Forum is expected to become a permanent platform for attracting foreign investment and modern technologies to the economy of both Uzbekistan and the entire Central Asian region, as well as identifying areas of mutual interest to establish direct links between entrepreneurs in the region and foreign business groups.