โคฟี อันนันคุยดร.สุรินทร์ แก้ปัญหาโรฮิงญา ที่บาหลี

100

Mtoday- วันที่ 8 ธันวาคม ที่บาหลี ทางอินโดนีเชีย ได้จัดเวที บาหลีเดโมแครตฟอรั่ม เพื่ออภิปรายถึงปัญหาประชาธิปไตย โดยมีตัวจากประเทศใรเอเชียและภูมิภาคอื่นเข้าร่วมหลายร้อยคน มีประธานาธิบดีอินโดนีเชีย เป็นประธานเปิดงาน นายโคฟี่น อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาโรฮิงญา เป็นองค์ปาฐก

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะขึ้นปาฐกถาในเวทีนี้ กล่าวว่า นายโคฟี่ อันนัน ได้นัดหมายหารือเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาโรฮิงญา ซึ่งจะเสนอให้ 3 ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งพม่า โรฮิงญา และจากภายนอก

1481165992009 1481165977436 1481165957800 1481165662952 1481165645533 1481165593644 1481165545466