โชว์เต็มพิกัด’มวยไชยา-ของดีพุมเรียง’ งานวันอีดิ้ลฟิตรี เทศบาลจัด คนร่วมแน่น

104

เทศบาลตำบลพุมเรียงสนับสนุนจัดงาน’รายอพุมเรียง’ หลังหยุดไป 2 ปี นำอัตลักษณ์โดดเด่นมาโชว์เพียบ ทั้งการแสดงมวยไชยา การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน

นางโสภา กาญจนะ พร้อมคระนำรางวัลการแสดงมวยไชยา

ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่บ้านพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ชาวพุมเรียง ได้ร่วมกันจัดงาน ‘พุมเรียงย้อนยุค’ ในช่วงวันฮารีรายอ นำของดีเมืองพุมเรียง ที่ตกทอดมาตั้งแต่อดีตและมีความเป็นอัตลักษณ์มาสร้างเป็นจุดขายจนได้รับความนิยมสูง แต่ได้หยุดไปจากการแพร่ระบาดของโรคร้าย ในปี 2565 หลังสถานการณ์คลี่คลาย เทศบาลตำบลพุมเรียง โดยผู้บริหารชุดใหม่ ที่มีนายถาวร ถาวรสุข นายกเทศมนตรี ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มตัว ใช้ชื่องานว่า ‘วันอีดิ้ลฟิตรี รักษ์ถิ่นฐานบ้านพุมเรียง’ อาศัยวันรายอ ที่มีพี่น้องมุสลิมพุมเรียบที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้าน จัดงานเพื่อรวมพลังชาวพุมเรียง

งานรักษ์ถิ่นฐานบ้านพุมเรียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม บริเวณถนนหลักในหมู่บ้านพุมเรียง วันที่ 4 พฤษภาคม มีนางโสภา กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

นายถาวร กล่าวว่า การจัดงานวันอีดิ้ลฟิตรี รักษ์ถิ่นฐานบ้านพุมเรียง เทศบาลตำบลพุมเรียง ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการผ่านเดือนรอมฎอนและเป็นการรำลึกถึงอดีตอันยาวนานของชุมชนมุสลิมบ้านพุมเรียง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดของชาวพุมเรียง สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนการทำพิธีกรรมทางศาสนา การพบปะรังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องและคนในชุมชน

ในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนอดีตของตำบลพุมเรียง อาทิ การแสดงบนเวทีของมวยไชยา การประประกวดร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน การออกร้่านจำหน่ายอาหารคาว-หวานที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวพุมเรียงซึ่งสืบทอดมาจากอดีตยาวนาน การดื่มน้ำชาการกุศล โดยรายได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน ประกอบด้วย การบำรุงมัสยิด 6 มัสยิด การบำรุงสุสานกุโบร์ปากน้ำ สนับสนุนน้ำมันรถมูลนิธิเพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วยในเขตชุมชน สนับสนุนกองทุรนผ้าขาว ไม้กระดานโลง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน

หลังพิธีเปิดงาน มีการแสดงมวยไชยา มวยไทยที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ชาวพุมเรียงให้การสืบทอดมาจนปัจจุบัน โดยบรรยากาศของงาน แม้มีฝนตกลงมา แต่ประชาชนชาวพุมเรียงและใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานกันคึกคัก สนับสนุนร้านค้าอาหารพื้นถิ่นพุมเรียง อาหารพื้นถิ่นสุราษฎร์ธานี อาทิ ขนมบอก โล่งโต้ง ขนมจีนน้ำยาปู-ปลา หมี่ไชยา ไก่ย่างสูตรจีระพันธ์ วัวหัน น้ำแข็งโบราณ เป็นต้น จนทำแทบไม่ทัน

นางโสภา กาญจนะ