“ซูเปอร์โพล” สำรวจความเห็น เช็คเรตติ้ง‘ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.’ ใครร่วง ใครแรงปลาย!

547

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เช็คเรตติ้ง‘ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.’ ใครร่วง ใครแรงปลาย! พร้อม เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง‘ผู้ว่า คนใหม่ ในหัวใจ ประชาชน’

วันที่ 8 พ.ค. 2565 นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง “ผู้ว่า คนใหม่ ในหัวใจ ประชาชน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,455 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อถามถึง การรับรู้ต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติ จากกรณีปัญหาโฆษณา ลาซาด้า ที่เสี่ยงกระทบต่อศรัทธาของคนไทย พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือ อันดับหนึ่ง คือ ร้อยละ 35.8 ระบุเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล รองลงมาคือ ร้อยละ 11.5 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ร้อยละ 6.7 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , ร้อยละ 5.4 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , ร้อยละ 4.3 ระบุ น.ต.ศิธา ทิวารี , ร้อยละ 2.8 ระบุ อื่น ๆ นางสาว รสนา โตสิตระกูล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 33.5 ไม่ทราบเมื่อถามถึงการรับรู้ต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลุ่มคนพิการ พบว่า อันดับหนึ่ง หรือร้อยละ 23.8 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 14.5 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล , ร้อยละ 14.3 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , ร้อยละ 10.9 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ร้อยละ 8.8 ระบุ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร , ร้อยละ 4.5 ระบุ อื่น ๆ น.ต.ศิธา ทิวารี และนางสาว รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 23.2 ไม่ทราบ

ที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นต่อ ผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่น่าจะสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ดีเป็นที่น่าพอใจของคนกรุงเทพ มากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่งหรือร้อยละ 28.6 ระบุ นายสกลธี ภัททิยกุล รองลงมาคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 22.3 , นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 13.5 , นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 3.5 ระบุอื่น ๆ น.ต.ศิธา ทิวารี นางสาวรสนา โตสิตระกูล และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 19.3 ไม่มีความเห็น

เมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะเลือก ผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนพุ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 20.6 ในครั้งที่ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 24.1 ในครั้งล่าสุด อันดับสองและสาม มีคะแนนสูสีกันมาก คือ นายสกลธี ภัททิยกุล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 มาอยู่ที่ ร้อยละ 13.1 และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.0 ที่น่าจับตามองเช่นกัน คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในครั้งที่ 4 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.4 ในครั้งล่าสุด

อย่างไรก็ตาม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลดลงจากร้อยละ 15.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ อื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ น.ต.ศิธา ทิวารี นางสาว รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 มาอยู่ที่ ร้อยละ 3.1 อย่างไรก็ตาม เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.8 ยังไม่ตัดสินใจ

“ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้สมัครผู้ว่า กทม. เกือบทุกคนได้รับความนิยมจากประชาชนพุ่งสูงขึ้นและทุกคนยังคงมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเพราะกลุ่มคนยังไม่ตัดสินใจยังมีอยู่จำนวนมาก ในขณะที่ ผู้สมัครบางคนอาจจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ความอ่อนไหวเปราะบางในสังคมที่เกิดขึ้นในการรับรู้ของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ส่งผลทำให้คะแนนที่ได้มีอาการแกว่งตัวขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วประกอบกับปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัคร (Personal Branding) นโยบาย การลงพื้นที่ การประชันวิสัยทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพจำอดีตของประชาชน เป็นต้น อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว