KI GROUP บ. น้ำตาลสุรินทร์ มอบโดมอเนกประสงค์ให้มทบ.25

55

KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด มอบโดมอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตรให้กับ มทบ.25

วันนี้ (11 พ.ค. 65) ที่มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรินทร์ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด นำโดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์กีฬา มทบ.25 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และเยาวชน รวมถึงประชาชน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา หรือใช้ในการอบรมอาชีพของบุคลากรภายในค่าย โดยมีพลตรี สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้รับมอบสำหรับอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่ง KI GROUP เป็นผู้สนับสนุนทุนการก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้ดำเนินภารกิจงานด้านการให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับสังคมซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นไปยังด้านที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และส่งเสริมชุมชนรอบโรงงานให้มีความสุขแล้ว ยังสนับสนุนสุขภาพร่างกายด้วยการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับชุมชนต่างๆอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์