ดร.สุรินทร์ หารือแก้ปัญหาโรฮิงญากับอดีตเลขาธิการยูเอ็น

928

 

นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาโรฮิงญา ได้หารือกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาทหารเมียนมาใช้ความรุนแรงในการกวาดล้างชาวโรฮิงญา

ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์ ได้นำเสนอแนวทางให้เมียนมา โรฮิงญา และอาเซียนหรือสหประชาชาติได้ร่วมกันในการแก้ปัญหา และเห็นว่า เมียนมาจะต้องจริงใจที่จะแก้ปัญหา

ชาวโรฮิงญามีจำนวน 1.3 ล้านคน อาศัยในรัฐยะไข่ แต่ไม่ได้รับการรับรองให้เป็นพลเมืองเมียนมา ไม่ได้สัญชาติ และไม่ได้รับรองในการอยู่อาศัย ที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวโรฮิงญา จำนวนมากเสียชีวิต มีการเผาบ้านเรือน และขับไล่ออกจากที่พักอาศัย และทหารเมียนมาได้เข้ากวาดล้างโดยใช้กำลังอย่างรุนแรง นำไปสู่การเสียชีวิตและการอพยพออกจากถิ่นอาศัยมากกว่า 100,000 คน

s__2891947 s__2891948 s__2891949