ระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูง ใต้ยังมืด กฟผ.จ่ายไฟไเด้เพียง 50% เร่งซ่อม

896

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. เกิดเหตุวินาศกรรม สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เหตุวินาศกรรมสายส่ง 115 kV หาดใหญ่2-ปัตตานี และสายส่ง 115 kV ยะลา1-ปัตตานีจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่2 ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ทั้ง 2 วงจร ซึ่งยังไม่เกิดผลกระทบให้เกิดไฟดับ เนื่องจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ยังสามารถรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา1 ได้ แต่ต่อมา เวลา 00.40 น. เกิดเหตุวินาศกรรม สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา1 ไปยัง สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี อีกวงจร ทำให้สายส่งที่จ่ายไฟไปให้ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี ขัดข้อง ทั้ง 3 วงจร กฟผ. จึงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานีได้ตามปกติ ทำให้มีไฟฟ้าดับ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกือบทั้งหมด
ขณะนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา1 ผ่านสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟให้จังหวัดปัตตานีได้ประมาณ 50% และจะรีบดำเนินการแก้ไขสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ขัดข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้อีกครั้งโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม กฟผ. ต้องพบกับอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ต้องรอประสานเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเตรียมเข้าไปแก้ไขในพื้นที่จุดที่โดนวินาศกรรม
กฟผ. ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ทุกท่านที่มีความเข้าใจและให้ความสนับสนุนแก่ กฟผ. ด้วย

ทั้งนี้ระหว่างนี้ จะต้องมีการเวียนดับไฟดังนี้
-อ.เมืองปัตตานี กฟภ.ใช้วิธีเวียนดับไฟ ประมาณ 7 MW ดังนี้
-อุตสาหกรรมปัตตานี ดับตลอด
-บ้านแหลมนก เวียนดับครั้งละ 2-3 ชม.
-บ้านปิยา เวียนดับครั้งละ 2-3 ชม.
-บ้านดอนรัก เวียนดับครั้งละ 2-3 ชม.
-ตัวเมืองปัตตานีบางส่วน เวียนดับครั้งละ 2-3 ชม.

อ.ยะหริ่ง ดับตลอดประมาณ 1.5 MW
อ.หนองจิก ดับตลอดประมาณ 1.5 MW