เมาลิดกลางฯ เริ่มแล้ว เยาวชน 8,000 คนร่วมตับมัรกุรอ่าน

184

วันที่ 8 เมษายน เวลา 09.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ได้เริ่มกิจกรรมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย กิจกรรมแรก เป็นการตัมมัรพระมหาคัมภีร์กุรอ่านของเยาวชนจากสถาบันฟันรดูอีนจากทั่งประเทศ มีเด็กนักเรียนที่เข้าตัมมัต พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน 8,000 กว่าคน

ขอบคุณภาพ สุกิจ เหล็งศิริ