ครม.มีมติ ตั้ง “ซากีย์ พิทักษ์คุมพล” เป็น “อะมีรุ้ลฮัจย์” มีผลทันที

467

วันที่ 7 มิ.ย.2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ แต่งตั้ง นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ดำรงตำแหน่ง อะมีรุ้ลฮัจย์ หรือ รออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี 2565 (ฮ.ศ. 1443) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล เป็น อะมีรุ้ลฮัจย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล เป็นบุตรชายของนาย อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนปัจุบัน