“นิพนธ์”มั่นใจ”ประชาธิปัตย์จะกลับมา”ชูนโยบาย”นมโรงเรียน-ประกันรายได้”

86

“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหน้าพรรคปชป. มั่นใจ “ประชาธิปัตย์จะกลับมา” ชูนโยบาย ตั้งแต่อดีต นมโรงเรียน กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ถนน 4 เลนทั่วประเทศ ประกันรายได้เกษตรกร ประชาชนได้รับประโยชน์ถ้วนหน้า

วันที่ 11 มิ.ย.2565 เวลา 14.00 น.ที่โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเวทีพบปะหารือร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภายใต้การจัดการประชุมเวทีระดมความคิดคูเต่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มผู้นำในพื้นที่ตำบลคูเต่า จำนวนกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำแต่ละหมู่บ้านในตำบลคูเต่าได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ฯนายนิพนธ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ริเริ่มและดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยยึดโยงเข้ากับอุดมการณ์หลักของพรรคทั้ง 10 ข้อมาตลอดระยะเวลาที่เข้าสู่ปีที่ 77 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น โดยเป็นผู้ออกกฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมฟรี ที่เรียกกันติดปากว่า นโยบายนมโรงเรียน รวมทั้งการให้มีการเรียนฟรีตลอดการศึกษาภาคบังคับ การกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนกยศ. ที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเล่าเรียนได้ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคได้ดำเนินนโยบายพัฒนาถนนเป็น 4 ช่องจราจรทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย อย่างนโยบายโฉนดชุมชน จนเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ก็ได้เน้นหนักในเรื่องของการยกระดับการประกอบอาชีพเพื่อรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเป้าไปยังพี่น้องเกษตรกรกว่า 10 ล้านครัวเรือน ที่จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นนโยบายที่ได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้นกว่าในอดีต ทุกตัว ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำมาตลอดและจะทำต่อไป เราจะต้องสื่อสารไปให้เกิดการรับรู้ว่าพรรคฯได้ทำสิ่งดีๆมามากมาย และเมื่อประชาชนได้รับรู้ ประชาชนก็จะเชื่อมั่นให้พรรคประชาธิปัตย์ให้มาทำหน้าที่สรรค์สร้างนโยบายที่ดีๆต่อและเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาด้วยทิศทางดังกล่าวจากนั้นในช่วงเย็น ที่บ้านพักของนายนิพนธ์ รองหน.ปชป. ได้มีกลุ่มมวลชนกว่า 300 คน นำโดยนายอับดุลรอมัน บุวา ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา ที่ได้เดินทางมาจากจ.ยะลา มาให้กำลังใจ พร้อมให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้ความมั่นใจด้วยว่า จะดำเนินและยึดถือแนวอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมขยายฐานสมาชิกพรรคพรรคประชาธิปัตย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา เพราะนโยบายต่างๆที่พรรคปชป.ได้ทำมาตั้งแต่อดีตล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสิ้น และเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาธิปัตย์จะกลับมาอีกด้วย