“เฉลิมชัย” ประกาศ พัฒนาแหล่งน้ำครบรอบ120ปี กรมชลฯ “ดันไทยสู่ครัวโลก”

85

รมว.เกษตรและสหกรณ์  ประกาศ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ครบรอบ120 ปี กรมชลประทาน สนับสนุน “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตั้งเป้าขยายพื้นที่ชลประทาน  51.08 ล้านไร่ ภายในปี 2580 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 120 ปีการก่อตั้งกรมชลประทาน พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบัน แม้ปัญหาโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาวิกฤติอาหารกำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยในส่วนประเทศไทยนั้น ถือว่ามีศักยภาพในการผลิตผลผลิตเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร แหล่งน้ำนับเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อภาคเกษตรและภาคอื่นๆ เช่นการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกภายใต้โครงการอีอีซี.เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก จึงตัองมีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้มีปัญหาแย่งชิงแหล่งน้ำกับภาคเกษตรโดยในช่วงที่ผ่านมา กรมชลประทาน  ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม  83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทาน  35.04 ล้านไร่   มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศ ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า  กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดยวิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ  รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ำ ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จำนวน 22,930 ต้น สำหรับที่ส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสายงานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยุง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจำหน่ายผลผลิต และสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอีกด้วยขณะเดียวกัน กรมชลประทาน จัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ำตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและตื่นเต้นไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพื่อทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงานและขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี กรมชลประทาน