“อลงกรณ์”พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เร่งฟื้นฟูทะเลไทย แปรรูปเป็น “มหาอำนาจอาหารโลก”

65

“อลงกรณ์ พลบุตร” แปรวิกฤติเป็นโอกาส ดันไทยเป็น “มหาอำนาจอาหารโลก” เร่งฟื้นฟูทะเลไทย แปรรูปสินค้าประมงสู่เกษตรมูลค่าสูง สมาคมประมงพื้นบ้านประสานเสียง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขานรับทันที

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ.เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาประมงไทยและรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีต่อมาตรา 57 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมชี้แจงและแสดงความคิดเหึนได้แก่ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒนพงษ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ นายยานยนต์ สราญรมย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมายกรมประมง และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกสมาคมประมงพื้นบ้าน 8 อำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำสมาคมประมงพื้นบ้านและสมาคมประมงพาณิชย์ จังหวัดต่างๆนายอลงกรณ์ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด19 ปัญหาโลกร้อนและผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและภาวะความอดอยากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ขณะที่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลกในสหภาพยุโรป อังกฤษและสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาอาหารแพงขึ้น อัตราเงินเฟ้อทะยานสูงมากและเริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกอาหารจึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 12ของโลกที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางอาหารของโลกเพราะเรามีศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง3ฐานของภาคเกษตรคือพืช ปศุสัตว์และประมงตลอดจนขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าพาณิชย์ โดยเฉพาะการปฏิรูปการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารตลอด3ปีที่ผ่านมาโดย กระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลจึงสามารถผนึกการทำงานของ2กระทรวงร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตสามารถส่งออกสินค้าอาหารจนเป็นพระเอกของการส่งออกในภาพรวมปี 2564 ซึ่งขยายตัวกว่า 17 %เกินเป้าหมาย4เท่าตัวสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8.5 ล้านล้านบาทเป็นผลมาจากการทำงานเชิงรุกผนึกบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ.ได้จับมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมต่อยอดการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตร(Agroindustry Economic Zone)ใน18กลุ่มจังหวัดครอบคลุม77จังหวัดรวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงทั้ง4สาขาได้แก่ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมงนอกน่านน้ำและประมงเพาะเลี้ยงซึ่งดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ.มอบหมายกรมประมงจัดตั้งและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น2,600องค์กร สมาคมประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน สมาคมประมงพาณิชย์ สมาคมประมงนอกน่านน้ำและสมาคมประมงเพาะเลี้ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและภูมิภาคตลอดจนการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาทะเลไทยซึ่งเสมือนหม้อข้าวหม้อแกงของชาวประมงทุกคนรวมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆให้ทันสมัยถูกหลักนิติรัฐนิติธรรมและเป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศเช่นมาตรฐานไอยูยู(IUU) การเจรจากับอียูและประเทศคู่ค้าต่างๆเพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์บนความเสมอภาคและมิตรภาพวันนี้ประเทศไทยผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกอาหารอยู่ในลำดับท็อปไฟว์ของโลกเช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อยน้ำตาล ทูน่ากระป๋อง สัปปะรดกระป๋อง ทุเรียน ฯลฯและส่งออกอาหารอันดับ12ของโลก ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางอาหารของโลก

ทางด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมประมงจังหวัดต่างๆแสดงท่าทีสนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบายดังกล่าวพร้อมกับยืนยันจะสนับสนุนให้กลับมาเป็นรัฐบาลสมัยหน้าเพื่อร่วมกันพัฒนาการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งเป็นประเทศผู้นำโลกด้านอาหารทะเล

ด้าน นายประทีป อบเชย นายกสมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย รองนายกสมาคมฯ ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมเวที รับฟังความคิดเห็น เรื่องการกำหนดสัตว์น้ำขนาดเล็ก ของ พรก.การประมง 2558 และ 2560 มาตรา 57  โดยเสนอแก้ไขพรก.ประมง2558และแขวนมาตรา57ตลอดจนแก้ประกาศมาตรา71 โดยให้เหตุผลว่า พรก.ประมงปี2558กระทบประมงพื้นบ้านขัดบริบทประมงวิถีไทย.