สวนดุสิตโพล เผยประชาชนหนุนอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” มากที่สุด

25

สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนอยากให้อภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์มากที่สุด เรื่องที่อยากให้อภิปรายคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ของแพง-การทุจริต สิ่งที่อยากเห็น เนื้อหาไม่ซ้ำ ค้านอย่างมีเหตุผล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับการจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จำนวนทั้งสิ้น 1,021 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 จากกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่ 19 -22 กรกฎาคม 2565

พบส่วนใหญ่มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยสนใจติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมีขึ้น ทั้งนี้อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด สิ่งที่อยากเห็นจากการอภิปราย คือ เนื้อหาที่นำมาอภิปรายไม่ซ้ำ ค้านอย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน

ส่วนสิ่งที่ไม่อยากเห็น คือ การโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง การประท้วงบ่อยครั้ง และมองว่าการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นอาจจะมีผลให้เกิดการยุบสภา โดยรัฐมนตรีที่ควรจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รองลงมา คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมคิดว่าการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นจะมีผลให้เกิดการยุบสภา

ประชาชนอยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 75.67%
อันดับ 2 สาเหตุของสินค้าแพง การควบคุมราคาสินค้า 73.49%
อันดับ 3 การทุจริต คอรัปชั่น เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 70.71%
อันดับ 4 การแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน 64.45%
อันดับ 5 การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติโครงการต่างๆ 60.58%

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1 เนื้อหาที่นำมาอภิปรายไม่ซ้ำ ค้านอย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน 80.18%
อันดับ 2 ควบคุมอารมณ์ สุภาพ ให้เกียรติกัน 77.50%
อันดับ 3 นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 76.11%

สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1 การโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง การประท้วงบ่อยครั้ง 84.33%
อันดับ 2 เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน 68.95%
อันดับ 3 พูดนอกประเด็น นำเรื่องเก่ามาพูด 64.84%

ประชาชนคิดว่ารัฐมนตรีคนใด ที่ควรจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 78.51%
อันดับ 2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 65.17%
อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 61.30%
อันดับ 4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 50.20%
อันดับ 5 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 38.59%