‘สตช.’ตั้งกก.สอบ “นายพล-สีกากี” 5 นาย หลังฝ่ายค้านอภิปราย ปมทุจริตกองบินตร.

244

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งกรรมการสอบ 5 นายตำรวจ หลัง ‘ก้าวไกล’ ซักฟอกรัฐบาลปมทุจริต กองบินตำรวจ จากกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างถึงประเด็นการทุจริตในกองบินตำรวจ  ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ อภิปรายไม่ไว้วางใจ  ‘โรม’อัด’ประยุทธ์’อุ้ม ตร.ทุจริต ทึ้งกองบินตำรวจ สร้างหนี้พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ให้ข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ต. กำพล กุศลสถาพร รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบินตำรวจ 2.พ.ต.อ.กิตติ กล่ำสุ่ม ช่างอากาศยาน (สบ 5) กลุ่มงานผู้เชี่ยววชาญช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองบินตำรวจ 3.พ.ต.อ.สุภาพ เทียมวิสัย (ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ 4.พ.ต.อ.บุญยืน ทั่งรื่น ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยววชาญช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ และ 5.พ.ต.ท.หญิง ภัคจีรา จีนประชา วิศวกรอากาศยาน (สบ 3) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน กองบินตำรวจ

เนื่องจาก มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย กรณีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแลกเปลี่ยนอะไหล่อากาศยาน โดยกองบินตำรวจได้อนุมัติจำหน่ายอะไหล่อากาศยานโดยผิดกฎบริษัท ATM Helicopter พบว่า อะไหล่ที่จะทำการเปลี่ยนมูลค่าการได้มาเป็นเงิน 1,157,112,638.78 บาท เกินวงเงินของอำนาจผู้บังคับการ และรายละเอียดการแลกเปลี่ยนพัสดุโดยวิธีการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีการกระทำที่เกิดอำนาจของผู้บังคับการ กองบินตำรวจ

โดยคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุอากาศยานกระทำการไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ข้อ 96 การแลกเปลี่ยนพัสดุในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 11 มูลค่าของอะไหล่พัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกับบริษัทนั้น ตั้งราคากลางที่ต่ำเกินไป การจำหน่ายเครื่องบินสกายแวน อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รูปแบบสัญญาไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 93 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 6 ราย ประกอบด้วย

1.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตํารวจ (สบ 8) เป็นประธานกรรมการ 2.พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ 3.พ.ต.อ. จารึก อ้นอารี รองผู้บังคับการ กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ และการเงิน เป็นกรรมการ 4.พ.ต.อ.หญิง คนึง คลังสิน ผู้กำกับการ ฝ่ายห้องสมุด กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ 5.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วิมล เถลิงพงษ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายพลาธิการ 1 กองพลาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นกรรมการ และ 6.ว่าที่ พ.ต.อ.กรต ประชุมสุข ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดนี้สืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงกระบวนการเริ่มต้นในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ตำรวจทั้ง 5 นาย จึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่