“นิพนธ์” ได้รับคัดเลือกเข้ารับ รางวัล ลูกกตัญญูฯอย่างสูง ในวันแม่แห่งชาติ

98

“นิพนธ์ บุญญามณี” ได้รับคัดเลือกเข้ารับ พระราชทานรางวัลฯ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันที่ 26 ก.ค. 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2565 แถลงผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และ ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลฯในการนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรับรางวัลเชิดชูเกียรติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่ได้รับการคัดเลือก เช่น ไรอัล กาจบัณฑิต , โทน บางแค เป็นต้น โอกาสนี้ นายนิพนธ์ กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ไม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลตอบแทนบุญคุณ ในฐานะที่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างสม่ำเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ลูกๆทุกคนที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ และ ถือเป็นสิ่งดีงามของสังคมไทยที่ต้องมีการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อๆไป ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายายแก่ชรามากขึ้นเราต้องช่วยกันดูแลให้คนในแต่ละช่วงวัยอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างมีความสุขที่แต่ละครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของคนทั้งในวัยปู่ย่าตายาย วัยพ่อแม่ วัยรุ่น-ทำงาน และวัยลูกหลาน ซึ่งการดูแลเอาใจใส่กันของคนทั้ง3-4 วัยนี้ จะเป็นรากเหง้าของความดีงามที่เริ่มจากครอบครัว ส่งต่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ทำสังคมให้เป็นสุข เราคนไทยต้องช่วยกันจรรโลงให้ความดีงามนี้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และขอเชิญชวนให้ลูกๆทุกคนได้ร่วมบริจาคเงินซื้อดอกมะลิที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯได้นำมาจำหน่าย นำไปเป็นสื่อบอกรักแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้