“สมศักดิ์”เปิดงาน”ผ้าไทย สายใยยุติธรรม” จี้ กรมคุมประพฤติ ตั้งศูนย์ฟื้นฟูคนติดยา

88

รมว.ยุติธรรม เปิดงาน “ผ้าไทย สายใยยุติธรรม” ชวน อุดหนุนผ้าไทย ฝากครอบครัว เพื่อแสดงความรัก-สามัคคี จี้ กรมคุมประพฤติ ตั้งศูนย์ฟื้นฟูคนติดยาให้เพียงพอ โชว์ มีโปรแกรมที่ดีคนกลับมาเสพซ้ำน้อยมาก

วันที่ 1 ส.ค. 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ผ้าไทย สายใยยุติธรรม” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ กระทรวงยุติธรรม โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมโดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนทุกคน ช่วยกันอุดหนุนผ้าไทย เพราะกิจกรรมในวันนี้ ได้มีบูธมาจำหน่ายสินค้าผ้าไทย จากหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมพัฒนาชุมชน 4 ร้าน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งตนขอแนะนำให้ทุกคน ซื้อผ้าไทยไปฝากคนในครอบครัว เพราะนอกจากเป็นการช่วยสนับสนุนผลผลิตจากประชาชนแล้ว ยังเป็นการแสดงความรัก และเพิ่มความสามัคคีในครอบครัวด้วยรมว.ยุติธรรม ยังเปิดเผยอีกว่า ตนได้รับรายงานจากกรมคุมประพฤติ หลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่บังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จนถึงวันนี้ มีผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด 97,069 ราย โดยกรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการให้ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความเหมาะสม อาทิ จัดให้เข้าโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 6,159 ราย ซึ่งในส่วนนี้เราพบว่า มีผู้กลับมาเสพยาน้อยมาก และยังมีการจัดเข้าร่วมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 90,910 ราย และคาดว่าในปีงบประมาณ 2566 ศาลจะสั่งคุมประพฤติผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 80,000 ราย แต่กรมคุมประพฤติได้งบประมาณสำหรับผู้กระทำความผิดเพียง 40,000 ราย แยกออกเป็น การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู 20,000 ราย ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย 3 แห่ง คือ ลาดหลุมแก้ว ปัตตานี สมุทรปราการ 20,000 รายนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมคุมประพฤติได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างกระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรมคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุนสถานที่และบุคลากร ในการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 53 แห่ง ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 6 แห่ง กองทัพบก 9 แห่ง กองทัพเรือ 2 แห่ง กองทัพอากาศ 2 แห่ง และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง 34 แห่ง แต่ทั้งนี้ในส่วนของกรมคุมประพฤติเอง ก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เป็นของตัวเองด้วย ซึ่งขณะนี้เรามี ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย เพียงแค่ 3 แห่ง จึงอยากให้กรมคุมประพฤติไปทบทวนและวางแผนหาทางจัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมให้มากกว่านี้ โดยขณะนี้ทาง ป.ป.ส.เองก็สามารถยึดทรัพย์ยาเสพติดได้จำนวนมาก อยากให้ไปปรึกษากันดูว่า จะนำมาใช้ในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้าง“ผมอยากให้กรมคุมประพฤติ เร่งดำเนินการมากกว่านี้ การคุมประพฤติผู้ติดยาเสพติดของเราถือว่ามีคุณภาพมาก คนกลับไปเสพยาซ้ำน้อยมากๆ เพราะเรารู้ว่าจะต้องใช้วิธีการอย่างไร ดังนั้น ผมจึงอยากให้มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆเพิ่มเติมให้เพียงพอ หากเราทำได้ดี ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการลดปัญหายาเสพติด รวมทั้งการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว