ภาพประทับใจ พระสงฆ์-บุคคลสำคัญร่วมรับเสด็จงานเมาลิดกลางฯ 1438

159

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นระหว่าง 8-10 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่เพียงความร่วมมือร่วมใจกันจนงานเมาลิดกลางฯดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั้น ต่างศาสนิก อาทิ พระสงฆ์ บรรดาเอกอัคราชทูต เยาวชนจากอาเซียน เดินทางมาร่วมรับเสด็จและร่วมงานเมาลิดกลางฯ จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

บรรดาเอกอัคราชทูตประเทศมุสลิมในประเทศไทยเข้าร่วมงาน
เยาวชนจากอาเซียนร่วมรับเสด็จ