“นิพนธ์” เปิดงาน”เมืองฆ้องโบราณ สู่ตำนานโคกหลังนกคุ่ม” กระตุ้นท่องเที่ยว สงขลา

61

รมช.มหาดไทย เปิดตลาดน้ำคลองแห หาดใหญ่โฉมใหม่ ผสมผสานกับตลาดโบราณเชิงวัฒนธรรมภาคใต้ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจฐานราก มีนักท่องเที่ยวมาเลย์ สิงค์โปร์เข้ามาจำนวนมาก หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

วันที่ 5 ส.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาดน้ำคลองแหภายใต้ชื่อ “เปิดเมืองฆ้องโบราณ สู่ตำนานโคกหลังนกคุ่ม” ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่ทางเทศบาลเมืองคลองแหให้ความสำคัญ ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันดี ที่จะร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีการเพิ่มช่องทางในการสร้างงาน และสร้างอาชีพ ถือเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ อีกตลาดน้ำคลองแหถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการปีละหลายล้านบาท แต่ต้องหยุดไปด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้น ก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องผู้ประกอบการ ที่จะได้เริ่มจำหน่ายสินค้าได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเที่ยวในตลาดน้ำคลองแหแห่งนี้ซึ่งในช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวจากมาเลย์เซีย สิงคโปร์ เข้ามาวันละ 6-7 พันคน ยอดจองโรงแรมเต็มในช่วงวันหยุดนายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ตลาดน้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ เป็นตลาดน้ำที่มีลักษณะเป็นตลาดน้ำที่ผสมผสานระหว่างตลาดน้ำที่จำหน่ายสินค้าในเรือ และตลาดโบราณ จำหน่ายสินค้าทางบก ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้านำอาหารพื้นบ้านทั้งประเภทคาวและหวสนที่ผลิตในท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยเปิดเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ และในวันนี้ตลาดน้ำคลองแหพร้อมกลับมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้ง พร้อมกับการจำหน่ายสินค้า และปรับรูปแบบตลาดน้ำคลองแหโฉมใหม่ มีจุดเช็คอินคู่เมืองคลองแหไม่น้อยกว่า 9 จุดอาทิ นกคุ่ม ฆ้อง ไหเงิน ไหทอง เรือสำเภา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำลอง ซึ่งทั้งหมดมีที่มาจากตำนาน โคกหลังนกคุ่ม ที่ตั้งเด่นตระการตาบริเวณทางเข้า และภายในตลาดน้ำคลองแห รวมถึงการปรับโฉมของตลาดโดยการจัดตั้งศาลาประวัติศาสตร์สำหรับการจัดแสดงข้าวของโบราณของตำนานคลองแห พร้อมด้วยการตบแต่งตลาดให้มีความสวยงาม และย้อนยุคมากขึ้น