“พิพัฒน์” เปิดตลาดท่องเที่ยว บางพลี สัมผัสภูมิปัญญาไทย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

84

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราญบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” ชูการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดึงดูด นทท.สร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราญบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมของดีในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงรื้อฟื้นอัตลักษณ์ที่สูญหายกลับมาสู่ชุมชน เน้นขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรี ตำบลบางพลี กล่าวต้อนรับ, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโอกาสนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และ การเดินทางทั่วโลกต้องหยุดชะงักลง สร้างความเสียหายมหาศาล ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาเพื่อ “พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย” ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตามนโยบาย “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว” กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก อันจะนำมาซึ่งรายได้ เพื่อฟื้นคืนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งงานในวันนี้ จะเป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า ชาวบางพลีและจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอ และนำเสนอสิ่งที่ดีและมอบความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว