องค์ยังครบ! ประชุมรัฐสภา ถกกม.ลูกเลือกตั้ง “ชวน”เบรค”หมอระวี”ขอเลื่อนวาระ

118

องค์ประชุมยังครบ!ถกร่วมรัฐสภาร่างพ.ร.บ.ยุติธรรมฯ-ร่างกม.ลูกเลือกตั้งส.ส. “ชวน” แจ้งมีสมาชิกลาพิเศษ 32 คน ติดเชื้อโควิด 4 คน และลาไม่ได้เจ็บป่วย 28 คน ด้าน “หมอระวี” ใจร้อนขอลัดคิวดันกม.เจ้าปัญหามาพิจารณา ก่อนวืดประธานไม่อนุญาต

วันที่ 10 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง โดยมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ คือร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่จะมีการพิจารณาตามลำดับ ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดประชุม 09.00 น. มีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 147 คน แบ่งเป็น ส.ว. 78 คน และส.ส. 69 คน จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 727 คน

จนกระทั่งเวลา 09.46 น. มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 368 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้สั่งเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มีสมาชิกรัฐสภาลาพิเศษ จำนวน 32 คน ลาเพราะติดเชื้อโควิด 4 คน และลาที่ไม่ได้เจ็บป่วย 28 คน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณเพื่อสมาชิก ที่กรุณามาประชุม อย่างน้อยร่างกฎหมายที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งเหลืออยู่ 5 มาตรา จะได้ผ่านไปได้ จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….ในมาตรา 8 ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 10.02 น. ภายหลังลงมติมาตรา 8 เรียบร้อยแล้ว นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ลุกขึ้นเสนอประธานที่ประชุม เพื่อขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ขึ้นมาพิจารณาแทรกร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….ก่อนชั่วคราว ทั้งนี้นายชวน แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการไปตามลำดับของมาตรา มันไม่มีอะไรต้องเข้ามาแทรก ตอนนี้ต้องให้จบไปตามเรื่องนี้ ขณะนี้เข้ามาตราที่ 9 ของร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …แล้ว และตนไม่ขอให้มีการลงมติเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา ขออนุญาตให้เป็นไปตามลำดับการพิจารณา จากนั้นที่ประชุมดำเนินการประชุมพิจารณาต่อในมาตรา 9 ของร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …