Mtoday ขออภัยต่อ ดี อามาน กรุ๊ปและทันตแพทย์อับดุลกอเดย์ ยูโซะ

51

จากกรณีข้าพเจ้า บริษัท เอ็มทูเดย์ มีเดีย จำกัด ได้เผยแพร่ข้อความและภาพถ่ายกล่าวถึง บริษัท ดีอามาน กรุ๊ป จำกัด และทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ ยูโซะ (ในฐานะประธานกรรมการและฐานะส่วนตัว) ผ่านเพจเฟสบุ๊ค Mtoday และ www.mtoday.co.th ซึ่งเป็นรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยข้อความที่ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องที่แท้จริงก่อนเผยแพร่ ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวและประชาชนเข้าใจว่า บริษัท ดีอามาน กรุ๊ป จำกัด และทันตแพทย์ อับดุลกอเดย์ ยูโซะ เป็นบุคคลไม่ดี ทุจริตโดยอาศัยหน้าที่การงานในฐานะประธานกรรมการเอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้น นำเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งความจริงแล้ว บริษัท ดีอามาน กรุ๊ป จำกัด และทันตแพทย์อับดลกอเดย์ ยูโซะ ไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ข้าพเจ้าได้เผยแพร่แต่อย่างใด
ข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เผยแพร่บนสื่ออนไลน์ โดยข้าพเจ้าไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อน ทำให้ข้อความที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงปรากฎต่อสาธารณชน ทำให้บริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังและได้รับความอับอาย ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความเสียใจและขออภัย บริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด และทันตแพทย์อัลดุลกอเดย์ ยูโซะ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ครอบครัวทันตแพทย์อับดุลกอเดย์ ยูโซะ มา ณ ที่นี้ด้วย