สอท.เปิดศูนย์ประสานงานราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ เน้นแก้ศก.-พัฒนาพื้นที่

76

“สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เปิดศูนย์ประสานงาน ราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ เน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย( สอท.) ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับ นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต ส.ส.กทม.เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ โดยมี นายอุดร ชาหอม เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่นายอุดร กล่าวว่า ในอดีตได้ตั้งกลุ่มเพื่อนอิสลามวิทยาลัย ปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มรุ่นเย็นตาโฟ มีสมาชิกประมาณ 200 คน โดยได้มีการรวบรวมเงินจากทุกคน คนละ 100 บาทต่อเดือน และจากการออกร้านขายเย็นตาโฟ นำมาเป็นกองทุนเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนจน , เพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยาก และครอบครัวเพื่อนที่เดือดร้อน จึงทำให้มองว่า “กองทุนสร้างอนาคตไทย” มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการกระจายลงสู่ประชาชนที่แท้จริงนอกจากนั้น ยังมองถึงการพัฒนาคลองรางราชพฤกษ์น้อยหรือคลองบางมด ซึ่งใช้ในการลำเลียงพืชผลการเกษตร โดยจะร่วมมือกับแกนนำและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันพัฒนาเป็นวิถิชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่

นายสุรนันทน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับฟังปัญหาจากผู้ประสานงานพรรคและแกนนำ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเน้นถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นสำคัญ และมองว่าทีมงานที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปในอนาคตควรจะมีวิสัยทัศน์และความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาเศรษกิจ โดยตนจะนำข้อเสนอต่างๆ เข้าหารือกับคณะทำงาน เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป