แถลงการณ์ BRN พร้อมเจรจารัฐไทย แต่มีเงื่อนไข

738

แถลงการณ์ของกลุ่มขบวนการ BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani)ประกาศพร้อมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี แต่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องมีคนกลางที่เชื่อถือได้และมีผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศเข้าร่วม รวมถึงต้องมีการออกแบบขั้นตอนการเจรจาร่วมกันก่อนที่จะเริ่มต้นเจรจาจริง

สำนักข่าว AFP รายงานว่าขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ BRN ที่แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมการเจรจาเพื่อสันติภาพแห่งปาตานี หรือ Patani Peace Dialogue โดยยืนยันว่าการต่อสู้ของ BRN เป็นไปเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม ต่อต้านการกดขี่ของเจ้าอาณานิคม เพื่อเรียกร้องอำนาจอธิปไตยกลับคืนมา ด้วยเหตุนี้ BRN จึงพร้อมเข้าร่วมกับกระบวนการใดๆที่จะนำไปสู่การคืนสันติภาพให้กับพื้นที่ และเชื่อว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพเป็นหนทางที่ถูกต้องในการแก้ไขความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม BRN ย้ำว่าในการเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพ มีเงื่อนไขสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย BRN เห็นว่าการจะทำให้กระบวนการสันติภาพสำเร็จและนำสันติภาพกลับคืนมาได้อย่างแท้จริง ต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขดังนี้

1. การเจรจาต้องตั้งอยู่บนความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายก็ต้องตั้งใจที่จะแสวงหาหนทางยุติความขัดแย้ง และนอกจากคู่ขัดแย้ง ยังต้องมีบุคคลที่สามเป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานจากนานาชาติเข้าร่วมกระบวนการเจรจาด้วย

2. คนกลางในการเจรจาต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตรงตามหลักสากล กล่าวคือ เป็นกลางอย่างแท้จริง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในความขัดแย้ง รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกการเจรจาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คู่ขัดแย้งกำหนดไว้

3. กระบวนการเจรจาต้องได้รับการออกแบบร่วมกันระหว่างคู่ขัดแย้ง และต้องมีการตกลงยินยอมทำตามกระบวนการดังกล่าวก่อนที่การเจรจาจะเริ่มขึ้น

#PATANIPEACE

www.facebook.com/PataniPeace