“นิพนธ์” เปิด สนง.ที่ดินบางกล่ำ สงขลา บริการ พื้นที่3อำเภอ ลดค่าใช้จ่ายปชช.

171

รมช.มหาดไทย เปิด สนง.ที่ดินบางกล่ำ สงขลา บริการ 3 อำเภอ “บางกล่ำ-นาหม่อม-คลองหอยโข่ง” หวังลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลั่น ต้องเร่งออกโฉนดที่ดิน 4 แสนคำขอ จบภายใน 4 ปี

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานที่ดินสงขลา สาขาบางกล่ำ ณ ถนนราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้บริหารอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน ร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารฯนายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวอำเภอบางกล่ำ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการและเขตรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาบางกล่ำ ต่อไปนี้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง 3 อำเภอ จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัด เกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ในการขอรับบริการงานด้านที่ดินของ กรมที่ดิน สามารถตอบสนองและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี“ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาบางกล่ำเป็นวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาของกรมที่ดิน ที่จะพัฒนาให้หน่วยงานราชการมีความก้าวหน้า ทันยุคทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หลังจากนี้จะเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชนที่ซึ่งขณะนี้มีการยื่นคำขอมาแล้วกว่า 400,000 คำขอจากโครงการบอกดิน 1 ,2 ,3 ในส่วนนี้ต้องเร่งดำเนินการให้จบภายใน 4 ปีตามแผน อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องสิทธิครอบครอง หรือ ส.ค.1 ก็จะมีการเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วด้วยเช่นเดียวกัน” รมช.มหาดไทย กล่าว