“หญิงหน่อย” เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.อุดรฯ ชาวบ้านเชียร์กระหึ่ม ให้เป็น”นายกคนอีสาน”

81

“คุณหญิงหน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำทัพไทยสร้างไทย เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี 7 เขต ชาวอุดรนับหมื่น! แห่ฟังเชียร์กระหึ่มให้เป็น “นายกคนอีสาน” ตั้งเป้าพลิกชีวิตเกษตรกรให้หายจนภายใน 3 ปี

วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่ ลานคนเมือง อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค และแกนนำพรรค ได้แก่ นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายประวัฒน์ อุตตะโมช พร้อมทั้งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัวผู้สมัครจังหวัดอุดร 7 เขตเลือกตั้ง และเปิดงาน “มหกรรมอุดร…ม่วนชื่น” ซึ่งถือเป็นการจัดงาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเนื่อง เป็นการคืนความสุขพร้อมการสร้างรายได้ให้ชาวอุดรฯ โดยอาศัยพลัง Soft power มาต่อยอดสินค้า OTOP ในแต่ละชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวทีท่ามกลางประชาชนมาร่วมรับฟังอย่างล้นหลามนับหมื่นคนประกาศพลิกฟื้นเศรษฐกิจอีสาน พร้อมกล่าวว่า “ตนในฐานะลูกอีสาน ขอทำให้พี่น้องชาวอีสานกระเป๋าตุงภายใน 3 ปี” ซึ่งได้การต้อนรับอย่างดียิ่งจากชาวอุดรฯ ต่างส่งเสียงเชียร์กระหึ่มให้เป็น “นายกคนอีสาน” ด้านชาวบ้านต่างมั่นใจในความรู้ความสามารถ ที่ทำงานให้ประชาชนมา 30 ปี โดยเป็นนักการเมืองที่มีผลงานเด่นชัด จึงต้องการสนับสนุนให้เป็น ”นายกของชาวอีสาน” ที่จะนำประเทศให้รอดได้ เพราะซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และเชื่อว่าสามารถประสานทุกฝ่าย เพื่อยุติวิกฤติความขัดแย้ง ที่เป็นปัญหาของประเทศมาเกือบ 20 ปี ให้มาร่วมทำงาน เพื่อประชาชนได้ รวมทั้งชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยทั้งบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี และนโยบายสินค้าเกษตรราคาดี

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนจะจับมือร่วมทำงานร่วมกับพี่น้องอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำเกษตรแบบแม่นยำ รวมทั้งการทำการแปรรูป ทำตลาดให้เกษตรกร “สร้างกลไกให้เกษตรกรกำหนดราคาสินค้าของตนเองได้” เพื่อให้สินค้าเกษตรราคาดี โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น”ศูนย์กลาง ผลิตอาหารส่งออกไปทั่วโลก” เฉพาะ จ.อุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถสร้างให้เป็น”เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้าชายแดน” ด้วยการเชื่อมรถไฟความเร็วสูง เป็นศูนย์การแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญจ.อุดรธานี จะต้องมีมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อรองรับการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่อีสานตอนบน และเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ได้เข้ามาศึกษาในจ.อุดรธานี นอกจากนี้ ในงานมหกรรม “ม่วนชื่น…อุดร” ที่ อ.บ้านดุง ได้เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขต 4 คือ นายโชคเสมอ คำมุงคุณ ซึ่งถือเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวบ้านดุง เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง และเป็นอดีตเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต จ.อุดรธานี อีก 7 เขต

นายโชคเสมอ กล่าวว่า มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา จ.อุดรธานี เช่นการส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ระหว่างภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะการมีศูนย์พักขนถ่ายสินค้าในจ.อุดรธานี พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านตลาดวิชาการภายในภูมิภาคอินโดจีนและประชาคมโลก รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจ.อุดรธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ประจำภูมิภาค นอกจากนี้ ตั้งใจจะพัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัดในตัวเมือง