เบตงคึกคัก!นทท.ข้ามแดน แห่เดินทางท่องเที่ยวฉลอง เทศกาลวันชาติมาเลย์

33

บรรยากาศการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา คึกคัก นักท่องเที่ยวมาเลเซีย แห่เข้ามาเที่ยวต่อเนื่องช่วงวันหยุดยาว วันชาติมาเลย์ ทำให้สถานประกอบการโรงแรม ห้องพัก เต็มยาวถึงเดือนกันยายน

วันที่ 31 ส.ค.2565 ที่ด่านพรมแดน อ.เบตง จ.ยะลา ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยด้านอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงวันหยุด 31 ส.ค.ซึ่ง ตรงกับวันชาติของประเทศมาเลเซีย หรือ ที่ชาวมาเลเซียเรียกกันว่า Merdeka Day เป็นวันแห่งอิสรภาพ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ได้เฉลิมฉลองภายในประเทศ และส่วนหนึ่งมาฉลองวันหยุดที่เมืองไทย ส่งผลให้ด่านเบตง และภายในตัวเมืองคึกคัก มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมากับรถบัส จัดทริป ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ อ.เบตง ทำให้สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ถูกจองเต็มถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันใหม่ด้านการท่องเที่ยวของ อ.เบตง และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในด้านความปลอดภัย แม้จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวยังมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวระหว่างลงพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อกำหนดแนวทางในการปกป้องดูแล อำนวยความสะดวกและบริการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและ ได้มาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังรายงานสถานการณ์ของนักท่องเที่ยว และเรื่องของความปลอดภัย ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล อ.เบตง จ.ยะลา การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำนโยบายของตำรวจท่องเที่ยวในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย การปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของตำรวจท่องเที่ยว ต้องสร้างขวัญกำลังใจทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลหากนักท่องเที่ยวต้องการขอความช่วยเหลือ จะมีศูนย์ Hot Line 1155 ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีล่ามภาษาต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่นเป็นต้น ศูนย์ฯ จะทำหน้าที่ในการรับเรื่องต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยว เมื่อมีการแจ้งเหตุจะรีบดำเนินการประสานตำรวจท้องที่ต่อไป