รัฐสภาโหวตคว่ำ ร่างแก้ไขรธน. ทั้ง 4 ร่าง “ปิดสวิตซ์” ส.ว.ไม่สำเร็จ

29

สมาชิกรัฐสภา ลงมติคว่ำ 4 ร่างแก้ไขรธน. โดยมี พปชร.พร้้อมด้วยพรรคเล็ก ผนึกกำลังแนบแน่นกับ ส.ว.ส่วนใหญ่ โหวตคว่ำทั้งหมด ขณะที่ ปชป.-ภท.-พท. โหวตให้ผ่าน แต่สู้เสียง อีกฝ่ายไม่ได้

วันที่ 7 ก.ย.2565 การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 4 ร่าง ปรากฏว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง 4 ร่าง ไม่มีร่างได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ 364 คน จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 727 คน โดยร่างที่1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม มาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชน ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย และคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 342 คะแนน ส.ว. 40 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 99 คะแนน ส.ว. 153 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 26 คะแนน

ร่างที่ 2 ร่างแก้ไขมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 34 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพประชาชน ที่ นพ.ชลน่านและคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 338 คะแนน ส.ว. 8 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 103 ส.ว. 196 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 15 คะแนน

ร่างที่ 3 ร่างแก้ไขมาตรา 159 และ 170 เกี่ยวกับคุณสมบัติและที่มาของนายกฯ ที่ นพ.ชลน่านและคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 337 คะแนน ส.ว. 9 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 100 คะแนน ส.ว. 192 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 6 คะแนน ส.ว. 18 คะแนน

ร่างที่ 4 ร่างแก้ไขมาตรา 272 เกี่ยวกับการตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และประชาชนเข้าเชื่อเสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 333 คะแนน ส.ว. 23คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 102 คะแนน ส.ว. 151 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 8 คะแนน ส.ว. 45 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการคะแนนส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมพลัง และส.ส.พรรคเล็กลงมติไม่รับหลักการทั้ง 4 ร่าง ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคลงมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง

สำหรับ ส.ว.ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส.ว.ที่เป็นตำรวจ ทหารลงมติไม่รับหลักการทั้ง 4 ร่าง มีเพียง ส.ว.บางส่วนเท่านั้น ที่ลงมติรับหลักการในร่างที่ 4 เรื่องการตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หรือ “ปิดสวิตซ์ ส.ว.” อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายวันชัย สอนศิริ นายมณเฑียร บุญตัน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์