ครม.เห็นชอบ ตรึงราคา ดีเซล 35บาท/ลิตร ต่อไปอีก2 เดือน จนถึงสิ้นพ.ย.65

74

ครม.ไฟเขียวต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร อีก 2 เดือนจาก 21 ก.ย. – 30 พ.ย. 2565 ยอมสูญรายได้อีก 2 หมื่นล้านบาท ตรึงราคาดีเซล 35 บาทต่อลิตร
วันที่ 13 ก.ย.2565 แหล่งข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 21 ก.ย.-30 พ.ย.นี้ ซึ่งจะทำให้กระทรวงคลังสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณเดือนละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ถือว่า เป็นการลดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะทำให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้มากกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท หล

จากก่อนหน้านี้ ลดไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกช่วงวันที่ 18 ก.พ.-20 พ.ค.65 ลดภาษีลิตร 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รัฐสูญรายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท ครั้งที่2 ช่วงวันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. เป็นเวลา 2 เดือน ครั้งนี้ลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 21 ก.ค.-20 ก.ย. เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งการลดภาษีดีเซลทุก 1 บาท จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 2 พันล้านบาทต่อเดือน.