กำนัน-ผญบ.เชียงรายชุมนุมค้านกำหนดวาระ 5 ปี

131

เชียงราย วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย เนื่องจาก มี กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านประมาณ 150 คน นำโดย นายธานี มานะณีวรรณ กำนัน ต.ทรายขาวอ.พาน เป็นแกนนำพากันมารวมตัวกันชุมนุมวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือ ในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับ สปท.ในการดำรงตำแหน่ง วาระ 5 ปี ของกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย มารับหนังสือแทน เสร็จทางกลุ่มกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเดินทางกลับ เหตุการณ์ปกติ