เร่งคืนผิวจราจร กทม.ร่นเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ถนนสีลม 12.00-20.00 น.

469

ปรับเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ถนนสีลม เป็น 12.00 – 20.00 น. เพื่อเร่งคืนผิวจราจร พร้อมขอความร่วมมือเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ

(11 เม.ย.60) เวลา 16.15 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้แทนสำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรมทหารม้ารักษาพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 กทม.

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในปี 2560 กรุงเทพมหานครไม่ได้จัดงานสงกรานต์ที่ถนนสีลม เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ประกอบการและร้านค้าบนถนนสีลมก็ยินดีให้ความร่วมมือประกาศปฏิญญาร่วมถวายความอาลัย จะไม่เปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าบริษัท ห้างร้านให้มีการจัดกิจกรรมรื่นเริง การแสดงดนตรี หรือกิจกรรมที่ไม่สมพระเกียรติ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำบริเวณถนนสีลมเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรถนนสีลม ในวันที่ 13-15 เม.ย.60 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนรารมย์ ระยะทาง 850 เมตร ซึ่งได้ปรับเวลาในการเล่นน้ำเป็นระหว่างเวลา 12.00 – 20.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดคืนพื้นผิวจราจรเพื่อการสัญจรตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยจะมีการผสานกำลังร่วมระหว่างตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการดูแลความปลอดภัย และมีการกำหนดทางเข้า – ออก ดังนี้ ด้านแยกศาลาแดง ให้เดินเข้าฝั่งโรงแรมดุสิตธานีและออกทางฝั่งห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก(เดิม) ด้านแยกนรารมย์ให้เดินเข้าฝั่งธนาคารกรุงเทพฯ และเดินออกทางฝั่งธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทางเข้าทั้งสองฝั่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยไม่ให้นำแอลกอฮอล์ แป้ง และปืนฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่ อีกทั้งจะมีการตั้งจุดสกัดบริเวณโดยรอบกวดขันไม่ให้รถบรรทุกน้ำและรถที่เปิดเพลงเสียงดังเข้าในพื้นที่ถนนสีลมอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจแอลกอฮอล์และกวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่ทั้งลักษณะของการตั้งวางบนทางเท้า ผิวจราจร การเร่ขาย และการจำหน่ายในร้านค้า หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการจับปรับทันที

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวในตอนท้ายว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพตามแบบประเพณีไทย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” และอยู่ภายใต้มาตรการ 5 ป. คือ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดแป้ง ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ และประหยัดน้ำ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน