“พล.อ.ประยุทธ์” เปิดกลาโหม ต้อนรับ “ฮุน มาเนต”ในฐานะแขกของกองทัพบก

58

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เปิดกระทรวงกลาโหม ต้อนรับ “ฮุน มาเนต” ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก ย้ำ 2 ประเทศเห็นพ้องยึดสันติวิธีแก้ปัญหาภูมิภาค

วันที่ 20 ก.ย.2565 พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของพล.ท.ฮุน มาเนต รอง ผบ.ทสส.และ ผบ.ทบ.ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดย “พล.อ.ประยุทธ์” ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดมายาวนาน กว่า 72 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ปัจจุบันความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก มีความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหาร กองทัพของทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในทุกระดับ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึกศึกษาทางทหาร กลไกความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในระดับต่างๆ ด้านการศึกษาทางทหาร ได้มีการแลกเปลี่ยน ที่นั่งศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาเซียน (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศ คู่เจรจา (ADMM-Plus) กระทรวงกลาโหมไทย พร้อมสนับสนุนการเป็นประธานของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอย่างเต็มที่ และ ขอขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม ADMM ที่กระทรวงกลาโหมไทย เป็นผู้ริเริ่มประกอบด้วย

1.บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน 2.ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับองค์กรภาคประชาสังคม และ3.แนวทางการพัฒนาศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศ อย่างสมบูรณ์ และขอแสดงความยินดีสำหรับการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน การปฎิบัติการทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรม ภายใต้กรอบการประชุม ADMM-Plus ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของกัมพูชาที่จะทำให้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน กว่า 2,000 กิโลเมตร หมดไปโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา,ในทะเลจีนใต้,ในยูเครน และสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน ทั้งไทยและกัมพูชา ต่างเห็นตรงกันว่า ทุกฝ่ายจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น พยายามทุกวิธีการเพื่อให้เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี อันจะนำมาซึ่งเสถียรภาพ ของภูมิภาคโดยรวม ขอขอบคุณ การร่วมหารือและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ ที่จะทำให้เกิด ประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ในด้านการทหาร กระทรวงกลาโหม และกองทัพทั้ง 2 ประเทศ จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเต็มศักยภาพ ต่อไป