เทอมินอล21 สาขาอโศกได้อำนวยความสะดวกจัดห้องละหมาดให้พี่น้องมุสลิม

3621

ห้างใหญ่  เทอมินอล21 สาขาอโศกได้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิม
ด้วยจัดห้องละหมาด สาขาอโศกได้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิม
ด้วยจัดห้องละหมาดใหม่เอี่ยมแอร์เย็นฉ่ำ แยกชายหญิงชัดเจน มีที่อาบน้ำละหมาดในตัว ตั้งอยู่ บริเวณชั้น3 ออกด้านลานจอดรถห้องละหมาดติดเสา E4