“นิพนธ์” เรียกประชุม ติวเข้ม ผู้สมัคร ส.ส.5 จังหวัดภาคใต้ พอใจกระแสตอบรับ ปชป.

34

“นิพนธ์ บุญญามณี” เปิดการประชุม กลยุทธ์การเมือง เรียกติวเข้ม ผู้สมัคร ส.ส. 5 จังหวัดใต้ หลังกระแสตอบรับหนาแน่น พอใจในผลงานของประชาธิปัตย์ รุกงานประชาสัมพันธ์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างความนิยมทางการเมือง โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยมีอาจารย์วิทยาธร ท่อแก้ว และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของ หลักการ และกรอบกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวิธีการสร้างเครือข่าย การทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลาวันนี้การจัดการเตรียมการ เลือกตั้งทางพรรรคได้เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนั่นคือ การตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค ทำในเรื่องของนโยบายทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปพอสมควร ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมการ จึงทำในเรื่องของยุทธศาสตร์ นโยบาย เรื่องของบุคคล จึงถือว่าพรรคมีความพร้อมในระดับหนึ่งพอสมควร รวมถึงการเตรียมการทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างมากคือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพราะถือเป็นหัวใจของการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกตั้ง การเข้าหาคะแนนในพื้นที่ การสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ฉะนั้นการสื่อสารกับผู้ลงคะแนนจึงเป็นสิ่งจำเป็น กลไกเหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นต่อการที่จะให้เราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งปัจจัยหลายปัจจัยทั้งตัวผู้สมัคร ตัวพรรค เสียงของพรรค ปัจจัยเชิงนโยบาย ปัจจัยการสร้างเครือข่ายที่มีอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่หวังผลต่อการเลือกตั้งทั้งสิ้น ดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้เร่งทำความเข้าใจ สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต้องรู้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรจากเรา และต้องนำเสนอที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ดังนั้นจึงหวังว่าพวกเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบต่อไปทั้งนี้ ในเวทีประชุมฯได้มีการสะท้อนจากนักวิชาการและผู้สมัครของพรรคว่า จากการลงพื้นที่ทราบว่ามีกระแสตอบรับหนาแน่นเป็นไปในทิศทางที่ดี ประชาชนพอใจผลงานของพรรคทั้งโครงการประกันรายได้ โครงการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน ซึ่งการประชุมผู้สมัครของพรรคจะได้นำไปสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนในการลงพื้นที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน