เปิดค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน Budrul Summer Camp 2017

379

วันนี้ (12 เมษายน)นายประสิทธิ์ รักสลาม อดีต ส.ก.เขตวัฒนา ได้เป็นประธานเปิด ค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน Budrul Summer Camp 2017 ที่มัสยิดบัดรู้ลมุมีนีน (ศาลาลาลอย)บ้านดอน  วันที่ 12-21 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้เยาวชนมุสลิมตามแนวทางอิสลาม

Cr.Methawin Meesuwan