“บิ๊กป้อม” ชื่นชมเยาวชนชายแดนใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ท่องอัลกุรอาน

58

‘ตัวแทนเยาวชนใต้’ เข้าพบ ‘บิ๊กป้อม’ หลังคว้ารางวัลชนะเลิศท่องจำอัลกุรอาน ณ เมืองมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 30 ก.ย. 2565 ที่ ตึกห้องรับรอง 1 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำ นายอะห์หมัด สาเมาะ และครอบครัว ตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ ผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอาน ระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ชื่นชม นาย อะห์หมัด สาเมาะ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ เดินทางไปแข่งขันได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอาน ระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดย นายอะห์มัด สาเมาะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรชายของ ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพี่น้อง 3 คน โดยทั้ง 3 คน มีดีกรีคว้าเหรียญทอง อันดับ 1 ของโลก มาแล้ว ในฐานะตัวแทนคนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท่องอัลกรุอาน จากประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย นายฮาซัน สาเมาะ (พี่คนโต) ที่ 1 ของโลกจากประเทศซูดาน นายฮูเซน สาเมาะ (พี่คนรอง) ที่ 1 ของโลก จากประเทศแคนาดา และ ล่าสุด นายอะห์มัด สาเมาะ (น้องชาย) ที่ 1 ของโลก จากประเทศซาอุดีอาระเบีย สมเป็นครอบครัวตัวอย่าง เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนา แต่ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาการปฏิบัติและการเรียนรู้ทางหลักการศาสนาของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ทางศาสนาและการเรียนรู้ตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่ด้าน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต. มีผลงานที่สำคัญหลายประการ อาทิ 1.ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการตามศาสนา และเผยแพร่คุณงามความดีความเก่งของเยาวชนและการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนดี คนเก่งไปยังเยาวชนคนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 2.โครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จัดอาหารกลางวันให้โรงเรียนตาฎีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้หลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย3.โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และมีกิจกรรมกลางร่วมกับยุวชนทั้ง 2 ศาสนา 4.ส่งเสริมระเบียงมักกะห์และระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้ที่สำคัญของโลก และ 5.จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของประชาชน และส่งเสริมการใช้ภาษา จำนวน 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาตุรเคีย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิมและประชาคมโลกอิสลาม.