อุซเบกิสถาน ผู้นำการเสนอโครงการสู่องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

87

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้นำในการนำเสนโครงการร่วมพัฒนา มากกว่า 37 โครงการ ทั้งโครงการด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การขนส่ง ตลอดจนนวัตกรรม

สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ที่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรับประชาชนจีน ซึ่งSCO มีส่วนช่วยในการเจรจาทางการเมืองที่เท่าเทียมกันในประเด็นของวาระระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคกับประเทศสมาชิกหลัก – จีน รัสเซีย และอินเดีย

สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเคยเป็นประธานองค์กรมา 3 ครั้ง เป็นผู้ผลักดันให้มีโครงสร้างต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคของ SCO(SCO SGG)ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ เมืองทาชเคนต์ ในปีพ.ศ. 2547 มีการแนะนำรูปแบบของการประชุมเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงและมีการเปิดตัวกลไกในการให้สถานะผู้สังเกตการณ์ในองค์กร

ในปี 2010 การประชุมของ SCO SGG ณ เมืองทาชเคนต์ ได้มีการนำกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของ SCO ว่าด้วยขั้นตอนในการรับสมาชิกใหม่ขององค์กรมาใช้ ในการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2559 ณ เมืองทาชเคนต์ มีการบรรลุข้อตกลงที่สำคัญซึ่งทำให้อินเดียและปากีสถานมีสถานะเป็นประเทศสมาชิก SCO ได้ในปีพ.ศ. 2560

ตั้งแต่ปี 2560 สาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้เข้าสู่แนวความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาความร่วมมือภายใน SCO
สำหรับปีพ.ศ. 2560-2564 . ในการประชุมสุดยอด SCO ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้เสนอโครงการริเริ่ม 54 โครงการ ที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของความร่วมมือในด้านการเมือง การค้าและเศรษฐกิจ การขนส่งและโลจิสติกส์ นวัตกรรม และด้านอื่นๆ มีการดำเนินการแล้วกว่า 37 โครงการ และ 17 โครงการอยู่กำลังระหว่างดำเนินการ
เอกสารต่อไปนี้เป็นที่ริเริ่มโดยฝ่ายอุซเบกได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอด Dushanbe (16-17 กันยายน พ.ศ. 2564):
– โครงการ SCO Green Belt;
– แผนปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศ SCO ในเรื่องการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างประเทศ
– แนวคิดของ SCO Economic Forum;
– ระเบียบว่าด้วยการท่องเที่ยวและทุนวัฒนธรรมของ SCO
คาดว่า จะมีการริเริ่ม 14 โครงการของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในการประชุมสุดยอดซามาร์คันด์

จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐอุซเบกิสถานครองตำแหน่งผู้นำใน SCO ในแง่ของจำนวนโครงการความคิดริเริ่มที่เสนอและดำเนินการ ในเวลาเดียวกัน ในปีก่อน ๆ ฝ่ายอุซเบกมีความกระตือรือร้นในด้านความมั่นคงเป็นหลัก ขณะนี้มีการริเริ่มเชิงคุณภาพและสำคัญในทางปฏิบัติในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การขนส่ง และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและมนุษยธรรมฃ

ความคิดริเริ่มใหม่ของสาธาณรัฐอุซเบกิสถานได้ให้แรงผลักดันอันทรงพลังต่อการพัฒนาความร่วมมือ และทำให้เราสามารถเปิดตัวรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในเชิงคุณภาพภายใน SCO:
– กลไกการประชุมผู้บริหารการรถไฟ หัวหน้างานลดความยากจน รัฐมนตรีพัฒนา ICT
– ศูนย์การทูตของประชาชน SCO ในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน;
– มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ “เส้นทางสายไหม” ในเมืองซามักร์แคนด์

ในการประชุมสุดยอดผู้นำ SCO เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ Dushanbe SCO Summit สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเข้ารับตำแหน่งประธานขององค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งในการประชุมสุดยอด SCO ในเมืองดูชานเบ ได้มีการระบุประเด็นสำคัญของการเป็นประธานของประเทศ ดังต่อไปนี้:
– เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรโดยคำนึงถึงความเป็นจริงสมัยใหม่
– ความพยายามร่วมกันที่เข้มข้นขึ้นเพื่อรับรองสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ SCO
– การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการค้า เศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการลงทุนและความร่วมมือทางอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงการขนส่งและการสื่อสาร
– ขยายวาระความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การลดความยากจนและการประกันความมั่นคงด้านอาหาร
– การใช้ศักยภาพของ SCO อย่างกว้างขวางในด้านวัฒนธรรมและมนุษยธรรม ด้านสุขภาพ และในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีการวางแผนที่จะจัดงานมากกว่า 80 รายการภายใต้การนำของอุซเบกิสถาน รวมถึง 30 งานในระดับหัวหน้ากระทรวงและแผนกที่เกี่ยวข้อง จนถึงปัจจุบันมีการจัดกิจกรรม 77 รายการ
การประชุมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (25 พฤศจิกายน 2564) การลดความยากจน (28 มกราคม 2565) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8 เมษายน 2565) และการควบคุมยาเสพติด (20 เมษายน 2565) จัดขึ้นที่ระดับ หัวหน้ากระทรวงและหน่วยงาน
มีการประชุมสภาโครงสร้างต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคด้วย (25 มีนาคม 2565)
SCO Tashkent Half Marathon (27 มีนาคม 2565) กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในระหว่างการต่อสู้กับโรคระบาดและผลที่ตามมา
ฝ่ายอุซเบกได้แนะนำวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดประชุมสภาผู้ประสานงานระดับชาติในภูมิภาคของประเทศ: นูกุส (26-30 ตุลาคม 2564), ทาชเคนต์ (25-28 มกราคม 2565), บูคารา (12-14 มีนาคม , 2022), Ferghana (25-28 เมษายน 2022).
มีการจัดงานสำคัญหลายงานในเดือนมิถุนายน-สิงหาคมปีนี้ ได้แก่
– การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข (8 มิ.ย.)
– การประชุมสภาเยาวชน SCO (10 มิถุนายน)
– การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน (24 มิ.ย.)
– การประชุมรัฐมนตรีอุตสาหกรรม (15 ก.ค.)
– การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (25 ก.ค.)
– การประชุมครม. (28-29 ก.ค.)
– ฟอรั่มของหัวหน้าภูมิภาคของประเทศสมาชิก SCO (3 สิงหาคม 3-4, ทาชเคนต์);
– ฟอรัมเศรษฐกิจ (16-17 สิงหาคม, ทาชเคนต์);
– การประชุมรัฐมนตรีกิจการภายในและความมั่นคงสาธารณะ (17-18 สิงหาคม, ทาชเคนต์);
– การประชุมเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคง (18-19 สิงหาคม, ทาชเคนต์);
– ฟอรัมสตรี (18-19 สิงหาคม, ทาชเคนต์);
– การประชุมสภาสมาคมระหว่างธนาคาร (22-24 สิงหาคม, ซามาร์คันด์);
– การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม (23-24 สิงหาคม, ทาชเคนต์)

ตามความคิดริเริ่มของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ เป็นครั้งแรกภายใต้กรอบของ SCO มีการจัดการแข่งขันสำหรับโครงการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในหมู่เยาวชนของประเทศสมาชิก SCO และการแข่งขันชิงแชมป์อีสปอร์ต
เอกสาร 36 ฉบับกำลังดำเนินการเพื่อลงนามภายในกรอบของการประชุมสุดยอด SCO Samarkand ซึ่งมีแผนจะรับรองเอกสาร 15 ฉบับในระดับประมุขแห่งรัฐและ 21 ฉบับในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในระดับผู้เชี่ยวชาญ มีการตกลงเอกสาร 29 ฉบับ และพร้อมที่จะยื่นขออนุมัติจาก SCO SGG โดย 7 เอกสารอยู่ระหว่างการพิจารณาของคู่กรณี

ล่าสุด อัซเบกิสสถาน เป็นจัดภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอีกครั้ง รายละเอียดการประชุมจะนำเสนอต่อไป