ม.นราธิวาสฯเปิดโครงการ ยกระดับความรู้ และการศึกษาอิสลามให้ดีขึ้น

69

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดโครงการยกระดับความรู้และการศึกษาอิสลาม เพื่อพัฒนาคนและสังคมชายแดนใต้ประชาคมอาเซียนในโอกาสครบรอบ 10 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันอังคาร (11 เมษายน) ณ ห้องประชุม ดร.หะสัน หมัดหมาน อาคารเรียนรวมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับความรู้และการศึกษาอิสลาม เพื่อพัฒนาคนและสังคมชายแดนใต้ประชาคมอาเซียนในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา นางฟาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กงสุลใหญ่ ประเทศมาเลเซีย กงสุลใหญ่ ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึง Dr. yusri mohammad ผู้อำนวยการมูลนิธิดะอฺวะฮฺอิสลามียะฮฺ มาเลเซีย prof.Emerritus Dato Dr.Mahmad Zuhdi ประธานสภาการดะอฺวะฮฺอิสลามียะฮฺมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคน สังคมชายแดนภาคใต้ และประชาคมอาเชียน รวมทั้งนำความรู้ร่วมสมัยนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในอันจะนำไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ภายในมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดยผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านอัลกรุอ่านระดับนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย การชมวีดิทัศน์ 10 ปีสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา การจัดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 นิทรรศการ 10 ปี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา การแข่งขันวิชาการ การรับสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกิจกรรมเสวนาวิชาการ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Cr. I-NEWS